Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 51-2375/2011, stran 6978 DATUM OBJAVE: 27.6.2011

VELJAVNOST: od 28.6.2011 / UPORABA: od 28.6.2011

RS 51-2375/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.6.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.2.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 51/11

Časovnica

Na današnji dan, 26.2.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 28.6.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2375. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

 
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

 

1. člen

 
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07, 88/09 in 92/10), se prvi od­stavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavno­stih in obratih (UL L št. 85 z dne 29. 3. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamen­ta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisi­jah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17), (v nadaljnjem besedi­lu: Direktiva 1999/13/ES), določa posebne zahteve, povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije hlapnih organskih spojin v okolje, predvsem v zrak, in sicer:
 
-
vrste dejavnosti in z njimi povezane naprave, ki upo­rabljajo organska topila in za katere se uporabljajo določbe te uredbe,
 
-
mejne vrednosti koncentracij hlapnih organskih spojin v odpadnih plinih,
 
-
mejne količine nezajetih in celotnih emisij hlapnih or­ganskih spojin,
 
-
mejne vrednosti koncentracij rakotvornih, mutagenih in za reprodukcijo strupenih hlapnih organskih spojin,
 
-
merila za odobritev načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin,
 
-
vrednotenje emisije hlapnih organskih snovi in ugota­vljanje čezmerne obremenitve,
 
-
obseg obratovalnega monitoringa in
 
-
posebne ukrepe v zvezi z zmanjšanjem tveganja za zdravje ljudi, ki ga povzročajo emisije hlapnih organskih spojin v okolje.«.
 

2. člen

 
Za prvim odstavkom 2. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se določbe te uredbe uporabljajo tudi za obratovanje naprav, pri katerih je poraba hlapnih organskih spojin manjša od najmanjše letne po­rabe iz prejšnjega odstavka, če je taka poraba posledica izvajanja potrjenih načrtov zmanjševanja emisij na podlagi te uredbe.«.
 
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
 

3. člen

 
V 4. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»4.
koncentracije snovi z opozorilnimi stavki R 40, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ali R 68 ali s stavki o nevarnosti H 340, H 350, H 350i, H 360D ali H 360F v odpadnih plinih ne smejo presegati mejnih vrednosti iz 6. in 7. člena te uredbe in«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window