Navigacija

Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-3974/2015, stran 12869 DATUM OBJAVE: 23.12.2015

VELJAVNOST: od 7.1.2016 / UPORABA: od 7.1.2016

RS 100-3974/2015

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 8.5.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 100/15, 31/17, 64/21

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.5.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3974. Sklep o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot

 
 
Na podlagi 216. člena, 236. člena, desetega odstavka 253. člena, drugega odstavka 263. člena, šestega odstavka 278. člena, petega odstavka 298. člena, četrtega odstavka 317. člena, četrtega odstavka 320. člena, 1. točke prvega odstavka 358. člena, devetega odstavka 386. člena, petega odstavka 394. člena in petega odstavka 439. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15 in 81/15) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep ureja:
 
1.
vsebino, način in roke rednih objav družbe za upravljanje, in sicer:
 
a)
objavo vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada;
 
b)
objavo mesečnega poročila o poslovanju odprtega investicijskega sklada;
 
2.
vsebino, način in roke izrednih objav družbe za upravljanje in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o pravnih oziroma poslovnih dogodkih povezanih z družbo za upravljanje oziroma odprtim investicijskim skladom v njenem upravljanju, ki bi lahko pomembno vplivali na poslovanje odprtega investicijskega sklada in v tem okviru:
 
a)
objavo informacije o oblikovanju krovnega sklada iz obstoječih vzajemnih skladov;
 
b)
objavo informacije o vključitvi podskladov krovnega sklada v drugi krovni sklad;
 
c)
objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja vzajemnega sklada;
 
d)
objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o spremembi pravil upravljanja alternativnega vzajemnega sklada;
 
e)
objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o prenosu upravljanja vzajemnega sklada;
 
f)
objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o začetku likvidacije vzajemnega sklada;
 
g)
objavo informacije in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o začetku likvidacije alternativnega vzajemnega sklada;
 
h)
neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o pripojitvi vzajemnega sklada k drugemu vzajemnemu skladu;
 
i)
objavo informacije o začasni zaustavitvi odkupa oziroma uvedbi delnega odkupa investicijskih kuponov vzajemnega sklada;
 
j)
objavo informacije o začasnem znižanju provizije za upravljanje odprtega investicijskega sklada;
 
3.
neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov o obračunu vplačil oziroma izplačil v/iz odprtega investicijskega sklada;
 
4.
seznanjanje potencialnih imetnikov investicijskih kuponov s pomembnimi dejstvi in okoliščinami;
 
5.
objavo informacije in neposredno obveščanje delničarjev o začetku likvidacije investicijske družbe.
 

2. člen

(uporaba sklepa)

 
(1)
Določbe tega sklepa, ki veljajo za objave in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada se smiselno uporabljajo tudi za objave in neposredno obveščanje imetnikov investicijskih kuponov alternativnega vzajemnega sklada oziroma podsklada alternativnega krovnega sklada.
 
(2)
Določbe petega podpoglavja tretjega poglavja tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za objavo in neposredno obveščanje delničarjev investicijske družbe.
 
(3)
Določbe tega sklepa, ki veljajo za družbo za upravljanje, se uporabljajo tudi za upravljavca alternativnega investicijskega sklada, ki ima dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za opravljanje storitev upravljanja alternativnih investicijskih skladov in upravljavca alternativnega investicijskega sklada države članice, z dovoljenjem pristojnega organa države članice za upravljanje alternativnih investicijskih skladov, če upravljata alternativni investicijski sklad, ki javno zbira premoženje.
 

3. člen

(prenos direktiv Evropske unije)

 
S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata:
 
1.
Direktiva Komisije 2010/44/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede nekaterih določb o združitvah skladov, centralno-napajalnih strukturah in postopku priglasitve (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 28);
 
2.
Direktiva Komisije 2010/43/EU z dne 1. julija 2010 o izvajanju Direktive 2009/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta o organizacijskih zahtevah, navzkrižjih interesov, poslovanju, obvladovanju tveganja ter vsebini sporazuma med depozitarjem in družbo za upravljanje (UL L št. 176 z dne 10. 7. 2010, str. 42).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window