Navigacija

Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 12-361/2013, stran 1505 DATUM OBJAVE: 7.2.2013

RS 12-361/2013

 
 

361. Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev

 
Na podlagi 29. člena Pravilnika o metodologiji za obli­kovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
 

S K L E P
o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev

 

1. člen

 
Ta sklep določa standard stroškov iz prve, druge in tretje alinee prvega odstavka 25. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12; v nadaljnjem bese­dilu: pravilnik), in sicer za standardno storitev oskrbe v skladu s predpisanimi normativi in standardi.
 

2. člen

 
Standard stroškov dela
 
1.
za osebe, starejše od 65 let za storitev oskrbe I in oskrbe IV:
 
-
standard povprečne plače zaposlenih 935,64 eurov za oskrbo I in 982,42 eurov za oskrbo IV;
 
-
premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavaro­vanja 33,66 eurov na zaposlenega;
 
-
drugi stroški dela 190,45 eurov mesečno na zaposle­nega;
 
-
stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na pod­lagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11, 110/11 - ZDIU, 27/12 odl. US, 40/12 - ZUJF; v nadaljevanju besedila: zakon), uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
 
2.
za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
 
-
standard povprečne plače zaposlenih 1.037,18 eurov;
 
-
premija kolektivnega dodatnega pokojninskega zavaro­vanja 33,66 eurov na zaposlenega;
 
-
drugi stroški dela 190,45 eurov mesečno na zaposle­nega;
 
-
stroški vodenja institucije v dejanskem obsegu na podlagi zakona, uredbe, ki ureja plače direktorjev v javnem sektorju in pravilnika, ki ureja uvrstitev delovnih mest direk­torjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede.
 

3. člen

 
Standard stroškov in odhodkov oskrbe
 
1.
za osebe, starejše od 65 let za storitev oskrbe I in oskrbe IV:
 
-
171,89 eurov mesečno na posteljo.
 
2.
za odrasle osebe s posebnimi potrebami za storitve kategorij oskrbe I do VI:
 
-
286,90 eurov mesečno na posteljo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window