Navigacija

Pravilnik o določitvi provenienčnih območij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 72-3513/2003, stran 11048 DATUM OBJAVE: 25.7.2003

VELJAVNOST: od 26.7.2003 / UPORABA: od 26.7.2003

RS 72-3513/2003

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 26.8.2023 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.9.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 72/03, 58/12, 69/17, 92/23

Časovnica

Na današnji dan, 29.9.2023 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.8.2023
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3513. Pravilnik o določitvi provenienčnih območij

 
 
Na podlagi 39. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K 
o določitvi provenienčnih območij

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (UL L št. L11/17 z dne 15. 1. 2000, str. 17–40), zadnjič spremenjeno z Odločbo Komisije 2007/527/ES z dne 25. julija 2007 o odobritvi Bolgariji in Romuniji odstopanja od Direktive Sveta 1999/105/ES o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala glede zalog, ki so se nakopičile med 1. januarjem 2003 in 31. decembrom 2006 (UL L št. 194 z dne 26. 7. 2007, str. 9) določa provenienčna območja, ki se morajo upoštevati pri pridelovanju in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: GRM) ter usmeritve za njegovo uporabo.
 

2. člen

(skupine površin z enotnimi ekološkimi razmerami)

 
(1)
Na podlagi enotnih ekoloških razmer (npr. vegetacija, geologija, tla, klima) se na območju Republike Slovenije določijo naslednje ekološke regije in podregije:
 
----------------------------------------------
KODA   Ime ekološke regije in podregije
----------------------------------------------
1.    ALPSKA REGIJA
1.1    Julijske Alpe
1.2    Zahodne Karavanke-Kamniške Alpe
1.3    Vzhodne Karavanke-Savinjske Alpe
2.    POHORSKA REGIJA
3.    PREDPANONSKA REGIJA
3.1    Goričko
3.2    Murska ravan
3.3    Slovenske Gorice-Ptujsko polje
3.4    Haloze-Dravinjske gorice
3.5    Obsotelsko gričevje 
3.6. Krško-Bizeljsko gričevje
3.7 Bela Krajina 4. PREDALPSKA REGIJA 4.1 Škofjeloško hribovje-Savska ravan 4.2 Posavsko hribovje 4.3 Savinjsko-Šaleška podregija 5. PREDDINARSKA REGIJA 5.1 Suha Krajina-Južno Posavsko hribovje 5.2 Mirnsko-Raduljsko hribovje 5.3 Bohor 5.4 Gorjanci 6. DINARSKA REGIJA 6.1 Trnovski gozd 6.2 Notranjsko-Snežniško pogorje 6.3 Kočevsko-Ribniško pogorje 7. SUBMEDITERANSKA REGIJA 7.1 Goriška Brda-Vipavska dolina 7.2 Kras-Vremsko gričevje 7.3 Brkini 7.4 Šavrinsko gričevje
 
(2)
Karta s prikazom ekoloških regij in podregij, iz prejšnjega odstavka je v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 

3. člen

(razmejitev ekoloških regij in podregij)

 
Karte s podrobno razmejitvijo območja Republike Slovenije na ekološke regije in podregije iz prejšnjega člena so v digitalni obliki dostopne na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije in na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije ter so na vpogled na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2 in na Zavodu za gozdove Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window