Navigacija

Pravilnik o določitvi provenienčnih območij

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 72-3513/2003, stran 11048 DATUM OBJAVE: 25.7.2003

VELJAVNOST: od 26.7.2003 / UPORABA: od 26.7.2003

RS 72-3513/2003

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 9.12.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 72/03, 58/12, 69/17

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.12.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3513. Pravilnik o določitvi provenienčnih območij

 
 
Na podlagi 39. člena zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02 – popr.) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K 
o določitvi provenienčnih območij

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (UL L št. 11 z dne 15. 1. 2000, str. 17) določa provenienčna območja, ki se morajo upoštevati pri pridelovanju in trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (v nadaljnjem besedilu: GRM) ter usmeritve za njegovo uporabo.
 

2. člen

(skupine površin z enotnimi ekološkimi razmerami)

 
(1)
Na podlagi enotnih ekoloških razmer (npr. vegetacija, geologija, tla, klima) se na območju Republike Slovenije določijo naslednje ekološke regije in podregije:
 
----------------------------------------------
KODA   Ime ekološke regije in podregije
----------------------------------------------
1.    ALPSKA REGIJA
1.1    Julijske Alpe
1.2    Zahodne Karavanke-Kamniške Alpe
1.3    Vzhodne Karavanke-Savinjske Alpe
2.    POHORSKA REGIJA
3.    PREDPANONSKA REGIJA
3.1    Goričko
3.2    Murska ravan
3.4    Slovenske Gorice-Ptujsko polje
3.5    Haloze-Dravinjske gorice
3.6    Obsotelsko gričevje
3.7    Bela Krajina
4.    PREDALPSKA REGIJA
4.1    Škofjeloško hribovje-Savska ravan
4.2    Posavsko hribovje
4.3    Savinjsko-Šaleška podregija
5.    PREDDINARSKA REGIJA
5.1    Suha Krajina-Južno Posavsko hribovje
5.2    Mirnsko-Raduljsko hribovje
5.3    Bohor
5.4    Gorjanci
6.    DINARSKA REGIJA
6.1    Trnovski gozd
6.2    Notranjsko-Snežniško pogorje
6.3    Kočevsko-Ribniško pogorje
7.    SUBMEDITERANSKA REGIJA
7.1    Goriška Brda-Vipavska dolina
7.2    Kras-Vremsko gričevje
7.3    Brkini
7.4    Šavrinsko gričevje
 
(2)
Karta s prikazom ekoloških regij in podregij, iz prejšnjega odstavka je v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 

3. člen

(razmejitev ekoloških regij in podregij)

 
Karte s podrobno razmejitvijo območja Republike Slovenije na ekološke regije in podregije iz prejšnjega člena so v digitalni obliki dostopne na spletni strani Gozdarskega inštituta Slovenije in na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije ter so na vpogled na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2 in na Zavodu za gozdove Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window