Navigacija

Uredba o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-5228/2010, stran 15708 DATUM OBJAVE: 17.12.2010

VELJAVNOST: od 18.12.2010 / UPORABA: od 18.12.2010

RS 102-5228/2010

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 22.2.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 102/10, 12/13

Časovnica

Na današnji dan, 16.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.2.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5228. Uredba o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika

 
 
Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(podlaga za državni prostorski načrt)

 
(1)
S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski načrt za priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
 
(2)
Državni prostorski načrt je pod številko projekta 6443 izdelal LUZ, d. d., Ljubljana.
 

2. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta ter dopustna odstopanja.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v občinah Log - Dragomer in Brezovica.
 
(3)
S postopkom priprave državnega prostorskega načrta postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden. Postopek priprave državnega prostorskega načrta se je zaključil v skladu z osmim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10).
 
(4)
Oznake, navedene v 5. do 7., 9., 21. in 26. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
 

II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(načrtovane prostorske ureditve)

 
(1)
Prostorski ureditvi, ki se načrtujeta z državnim prostorskim načrtom, sta:
 
-
izvennivojski priključek na območju avtoceste A1 Ljubljana–Vrhnika, ki vključuje odsek avtoceste Brezovica–Vrhnika (v nadaljnjem besedilu: avtocesta), vključevalne in izključevalne rampe, severno in južno krožišče ter del povezovalne ceste med krožiščema (v nadaljnjem besedilu: priključek Brezovica);
 
-
povezovalna cesta, ki poteka od Lukovice prek križišča z regionalno cesto R2-409/0300 do severnega krožišča priključka Brezovica in od južnega krožišča priključka Brezovica do križišča z regionalno cesto R3-742/4806 pri nivojskem železniškem prehodu na začetku Vnanjih Goric (v nadaljnjem besedilu: povezovalna cesta).
 
(2)
Predmet državnega prostorskega načrta so tudi spremljajoče ureditve komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter prilagoditve obstoječih ureditev.
 

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window