Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1196/2019, stran 3287 DATUM OBJAVE: 26.4.2019

VELJAVNOST: od 11.5.2019 / UPORABA: od 11.5.2019

RS 26-1196/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.5.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 26/19

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 11.5.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1196. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. aprila 2019.
 
Št. 003-02-4/2019-2
 
Ljubljana, dne 24. aprila 2019
 
Borut Pahor l.r. predsednik  Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARSTVU PRED IONIZIRAJOČIMI SEVANJI IN JEDRSKI VARNOSTI (ZVISJV-1A) 

 

1. člen

 
V Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 76/17) se v 3. členu v 82. točki za besedo »odpadkov« doda besedilo »in izrabljenega goriva«.
 
107. in 108. točka se spremenita tako, da se glasita:
 
»107.
Varnostni zadržek je ugotovitev varnostnega preverjanja, ki izraža dvome o zanesljivosti in lojalnosti osebe, ki naj bi dobila dovoljenje za vstop v kontroliran objekt ali prostor, fizično nadzorovano ali vitalno območje, fizično nadzorovan ali vitalni prostor ali opravljala dela pri prevozu jedrskih snovi.
 
108.
Varnostno preverjanje osebe je poizvedba, ki jo pred izdajo dovoljenja za vstop v kontroliran objekt ali prostor, fizično nadzorovano ali vitalno območje, fizično nadzorovan ali vitalni prostor ali pred začetkom izvedbe prevoza jedrskih snovi opravi delodajalec, prevoznik ali organizator prevoza in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih.«.
 

2. člen

 
41. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»41. člen

(pregled in sprememba ocene varstva pred sevanji)

 
(1)
Izvajalec sevalne dejavnosti mora zagotoviti pregled ocene varstva pred sevanji:
 
1.
pred nameravanim podaljšanjem veljavnosti registracije ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti;
 
2.
ob spremembah sevalne dejavnosti, ki lahko znatno vplivajo na pogoje varstva pred sevanji;
 
3.
na zahtevo pristojnega inšpektorja;
 
4.
neposredno po vsakem izrednem dogodku;
 
5.
po končanih sanacijskih delih za odpravo posledic izrednega dogodka.
 
(2)
Če je treba zaradi izboljšanja varstva izpostavljenih delavcev, praktikantov in študentov pred sevanji spremeniti ali dopolniti ukrepe varstva pred sevanji ali če se je sevalna dejavnost bistveno spremenila, mora izvajalec sevalne dejavnosti pripraviti predlog sprememb ukrepov varstva pred sevanji in v zvezi z njimi zagotoviti izdelavo spremenjene ocene varstva pred sevanji.
 
(3)
Če spremembe ukrepov varstva pred sevanji niso potrebne, se pregled ocene varstva pred sevanji konča s poročilom o pregledu ocene varstva pred sevanji.
 
(4)
Izvajalec sevalne dejavnosti spremenjeno oceno varstva pred sevanji ali poročilo o pregledu ocene varstva pred sevanji predloži pristojnemu organu iz 18. člena tega zakona skupaj z vlogo za:
 
1.
registracijo ali izdajo dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti,
 
2.
spremembo registracije ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ali
 
3.
podaljšanje registracije ali dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti.
 
(5)
Če spremenjene ocene varstva pred sevanji ali poročila o pregledu ocene varstva pred sevanji ni izdelal pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji, je treba vlogi iz prejšnjega odstavka priložiti strokovno mnenje pooblaščenega izvedenca varstva pred sevanji.
 
(6)
Izvajalec sevalne dejavnosti mora začeti uvajati spremembe ukrepov varstva pred sevanji iz drugega odstavka tega člena, ko pristojni organ iz 18. člena tega zakona v skladu s četrtim odstavkom tega člena izda dovoljenje za izvajanje sevalne dejavnosti ali dejavnost registrira.
 
(7)
Minister, pristojen za zdravje, podrobneje določi pogoje in roke za pregled ocene varstva pred sevanji, obvezne vsebine pregledov ocene varstva pred sevanji in druge pogoje v zvezi z obveznostjo pregledovanja ocene varstva pred sevanji.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window