Navigacija

Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 64-2972/2011, stran 9072 DATUM OBJAVE: 12.8.2011

RS 64-2972/2011

 
 

2972. Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito

 
 
Za izvrševanje 36., 37., 38., 39. in 41. člena ter na podlagi četrtega odstavka 43. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve
 

P R A V I L N I K
o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

(vsebina)

 
S tem pravilnikom se določa postopek s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter oblika, vsebina in način sprejema prošnje za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: prošnja).
 

2. člen

(namen podaje prošnje za mednarodno zaščito)

 
(1)
Državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko pri katerem koli državnem organu ali organu lokalne skupnosti izrazi namen podaje prošnje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj namere). Državni organ ali organ lokalne skupnosti o tem nemudoma obvesti pristojni organ iz 3. točke 3. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ) ter vlagatelja namere napoti v azilni dom, kjer se izvede predhodni postopek, razen, če ni v tem pravilniku določeno drugače.
 
(2)
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi v primeru, če državljan tretje države ali oseba brez državljanstva namen podaje prošnje izrazi v bolnišnici ali drugih podobnih institucijah, razen če v tem pravilniku ni drugače določeno.
 

II. PREDHODNI POSTOPEK

 

3. člen

(izjava o razlogih za mednarodno zaščito)

 
(1)
Vlagatelj namere po prihodu v azilni dom napiše izjavo o razlogih za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: izjava).
 
(2)
Vlagatelj namere mora izjavo napisati lastnoročno in čitljivo ter pri tem natančno navesti razloge, zaradi katerih želi v Republiki Sloveniji zaprositi za mednarodno zaščito. Na dolžnost natančnega opisa razlogov, zaradi katerih želi v Republiki Sloveniji zaprositi za mednarodno zaščito, ga je dolžna opozoriti uradna oseba pristojnega organa.
 
(3)
Če je vlagatelj namere nepismen ali izjave o namenu iz drugih utemeljenih razlogov ne more napisati sam, jo po njegovem nareku napiše tolmač. Izjava, napisana po nareku tolmača, se vlagatelju namere prebere v jeziku, ki ga razume, kar vlagatelj namere potrdi s svojim podpisom. Če vlagatelj namere izjave o namenu ne želi napisati, se o tem naredi uradni zaznamek, ki ga morajo podpisati uradna oseba pristojnega organa, vlagatelj namere in tolmač.
 
(4)
O vlagatelju namere pristojni organ obvesti policijo, ki ugotovi njegovo istovetnost in pot, po kateri je prišel v Republiko Slovenijo, ter o tem izdela poročilo.
 
(5)
Vlagatelj namere izjavo o razlogih za mednarodno zaščito lahko poda tudi pri policiji, ki v tem primeru smiselno uporablja določila drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena. Policija o vlagatelju namere nemudoma obvesti pristojni organ.
 
(6)
Obravnava v predhodnem postopku poteka ob sodelovanju tolmača, v jeziku, ki ga vlagatelj namere razume. Tolmač je dolžan pisno prevesti izjavo o razlogih za mednarodno zaščito.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window