Navigacija

Pravilnik o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2566/2019, stran 6919 DATUM OBJAVE: 27.9.2019

VELJAVNOST: od 12.10.2019 / UPORABA: od 12.10.2019

RS 58-2566/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.10.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.11.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 58/19

Časovnica

Na današnji dan, 12.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.10.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2566. Pravilnik o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa

 
 
Na podlagi drugega odstavka 26. člena, četrtega odstavka 29. člena in četrtega odstavka 46. člena Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 75/17), tretjega odstavka 41. in petega odstavka 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15), 1. točke 28. člena Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) ter tretjega odstavka 18. člena Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), minister za obrambo izdaja
 

P R A V I L N I K
o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
(1)
Ta pravilnik ureja način registracije, barvo, obliko, mere in vsebino registrskih tablic, postopke, pogoje in roke za izvedbo tehničnih pregledov ter označevanje in barvo vojaških vozil Slovenske vojske, označevanje in barvo vozil Civilne zaščite ter označevanje določenih sredstev iz popisa.
 
(2)
Vozila Obveščevalno varnostne službe in druga vozila Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) se registrirajo po splošnih predpisih.
 
(3)
Naloge v zvezi z registracijo vojaških vozil Slovenske vojske v ministrstvu opravlja organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve. Druge naloge po tem pravilniku za vojaška vozila Slovenske vojske ter za sredstva iz popisa, namenjena za potrebe obrambe, opravljajo Generalštab Slovenske vojske oziroma organizacijska enota, pristojna za vojaške premike in transport v Generalštabu Slovenske vojske, za vozila Civilne zaščite in sredstva iz popisa, namenjena za potrebe zaščite, reševanja in pomoči, pa Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.
 
(4)
Naloge v zvezi z registracijo vojaških vozil Slovenske vojske iz prejšnjega odstavka so registracija in zavarovanje vozil v skladu s predpisi o obveznih zavarovanjih v prometu in zavarovalno pogodbo ter izdaja prometnih dovoljenj, potrdil o obveznem zavarovanju, registrskih tablic in zelenih kart.
 
(5)
Če posamezno vprašanje v zvezi z registracijo, tehničnimi pregledi in označevanjem vozil iz tega člena ni urejeno s tem pravilnikom, se uporabljajo splošni predpisi.
 

2. člen

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
Bojno vojaško vozilo je oklepno in vojaško vozilo brez oklepa na gosenicah ali na kolesih, nosilec raket, samovozno artilerijsko in drugo transportno sredstvo, namenjeno za bojno delovanje, ki se uporablja izključno za vojaške namene.
 
2.
Nebojno vojaško vozilo je vozilo, ki ni bojno vojaško vozilo, inženirski stroj ali sredstvo za nakladanje, razkladanje in prekladanje ter je namenjeno vožnji po urejenih in izven urejenih cest.
 
3.
Kontrolni list servisnega pregleda je dokument tehnično-tehnološke dokumentacije Slovenske vojske za posamezno znamko vojaškega vozila, ki opredeljuje točke pregleda in preverjanja delovanja ter predpisane preventivne posege v sklope in naprave na vojaškem vozilu, v skladu z Intervali vzdrževanja materialnih sredstev v Slovenski vojski.
 
4.
Servisni pregled vojaškega vozila (v nadaljnjem besedilu: servisni pregled) je pregled vojaškega vozila, opravljen po tehnično-tehnološki dokumentaciji Slovenske vojske za posamezno znamko vojaškega vozila, in v rokih po tem pravilniku ter internem aktu ministrstva za intervale vzdrževanja materialnih sredstev v Slovenski vojski, ki so v uporabi ali v skladiščih (v nadaljnjem besedilu: Intervali vzdrževanja materialnih sredstev v Slovenski vojski).
 
5.
Sredstvo iz popisa je motorno ali priklopno vozilo, delovni ali drug stroj, za katerega se lahko naloži materialna dolžnost za potrebe obrambe ali za potrebe zaščite, reševanja in pomoči, v skladu z zakonom, ki ureja materialno dolžnost.
 
6.
Strokovno usposobljena oseba za izvajanje servisnih pregledov vojaških vozil (v nadaljnjem besedilu: strokovno usposobljena oseba Slovenske vojske) je pripadnik Slovenske vojske, ki je po strokovni izobrazbi in opravljenih temeljnih in specialističnih usposabljanjih po programih Slovenske vojske oziroma proizvajalca vozil, usposobljen za opravljanje servisnih pregledov in vzdrževalnih del posamezne vrste vojaških vozil.
 
7.
Tehnična knjižica vojaškega vozila je knjižica vojaškega vozila, v katero strokovno usposobljena oseba Slovenske vojske vpisuje opravljene servisne preglede vozila.
 
8.
Uporabnik je organ v sestavi ali notranja organizacijska enota ministrstva, vojaško poveljstvo ali enota, prostovoljni reševalni sestav oziroma štab ali enota Civilne zaščite. Na podlagi medsebojnega sporazuma je lahko uporabnik vojaškega vozila tudi poveljstvo, enota ali pripadnik tuje vojske.
 
9.
Vojaško vozilo Slovenske vojske (v nadaljnjem besedilu: vojaško vozilo) je motorno ali priklopno vozilo, označeno z oznakami Slovenske vojske.
 
10.
Vozilo Civilne zaščite je motorno ali priklopno vozilo, ki ga uporabljajo enote, službe in organi Civilne zaščite Republike Slovenije ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih organizirajo državni organi, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, in je označeno z oznako pripadnosti Civilni zaščiti Republike Slovenije ter drugimi predpisanimi oznakami.
 

3. člen

 
(1)
Vojaška vozila se kategorizirajo in registrirajo v skladu z opredelitvijo bojnih in nebojnih vojaških vozil iz 1. in 2. točke prejšnjega člena ter v skladu s Tabelo kategorizacije vojaških vozil, in sicer:
 
-
bojna vojaška vozila so vozila kategorij B1k, B2k, B3k, B1g, B2g in B3g,
 
-
nebojna vojaška vozila so vozila vseh ostalih kategorij.
 
(2)
Tabelo kategorizacije vojaških vozil iz prejšnjega odstavka določi in redno posodablja organizacijska enota ministrstva, pristojna za splošne zadeve, in jo objavi na spletnih straneh ministrstva.
 

II. REGISTRACIJA VOJAŠKIH VOZIL

 

1. Registracijski postopek

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window