Navigacija

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 31-1325/2016, stran 4556 DATUM OBJAVE: 29.4.2016

VELJAVNOST: od 14.5.2016 / UPORABA: od 14.5.2016

RS 31-1325/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 31/16

Časovnica

Na današnji dan, 16.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 14.5.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1325. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2015

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 10. seji dne 20. 4. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2015

 
 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2015, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv, premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2015 ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih skupnosti v Občini Litija.
 

2. člen

 
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2015 izkazuje v evrih:
 
A. bilanca prihodkov in odhodkov
 
I. prihodki 
15.933.901,61
II. odhodki 
12.345.635,67
III. proračunski presežek 
3.588.265,94
B. račun finančnih terjatev in naložb
 
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 
492,59
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
2.973.000,00
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 
–2.972.507,41
C. račun financiranja
 
VII. zadolževanje 
0,00
VIII. odplačila dolga 
647.198,91
IX. sprememba stanja sredstev na računu
–31.440,38
X. neto zadolževanje
–647.198,91
XI. neto financiranje 
–3.588.265,94
XII. stanje sredstev na računih 
na dan 31. 12. 2015
38.473,42
D. bilanca sredstev rezerv
 
I. prihodki 
396.703,20
II. odhodki 
301.152,56
III. presežek 
95.550,64
E. premoženjska bilanca
 
– sredstva
85.684.096
– obveznosti in lastni viri
85.684.096
 

3. člen

 
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni del tega odloka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window