Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 62-2924/2011, stran 8963 DATUM OBJAVE: 5.8.2011

VELJAVNOST: od 20.8.2011 / UPORABA: od 20.8.2011

RS 62-2924/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.8.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 62/11

Časovnica

Na današnji dan, 19.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 20.8.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2924. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks)

 
 
Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom, zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 9. seji, dne 18. 7. 2011, sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm (poslovno stanovanjski kompleks)

 

I. UVODNA DOLOČILA

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu za naselje Videm v Krškem (Uradni list RS, št. 24/01, 71/01 in 74/10) (v nadaljevanju: SDUN).
 
SDUN je izdelal Elite arhitekti d.o.o., Krško, pod št. EA-10/002, v juliju 2011.«
 

2. člen

 
V 2. členu se:
 
-
na koncu besedila dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
 
»SDUN se nanašajo na spremembe prostorskih ureditev na območju bivšega doma starejših občanov, za namen gradnje novega poslovno stanovanjskega kompleksa s pripadajočo zunanjo ureditvijo in prometno ter komunalno infrastrukturo.
 
SDUN sestavlja tekstualni in grafični del ter priloge:
 
A. ODLOK
 
B. TEKSTUALNI DEL
 
C. GRAFIČNI DEL
 
1.
Izsek iz kartografskega dela prostorskih sestavin planskih aktov občine Krško
 
2.
Območje sprememb in dopolnitev z obstoječim parcelnim stanjem:
 
2.
1. Mapna kopija, M 1:1000
 
2.
2. Geodetski načrt, M 1:500
 
2.
3. Situacija obstoječega stanja, M 1:500
 
3.
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji:
 
3.
1. Obstoječa komunalna in energetska infrastruktura, M 1:500
 
3.
2. Morfološka struktura in prometna infrastruktura, M 1:500
 
4.
Ureditvena situacija, M 1:500
 
5.
Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:500
 
6.
Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1000
 
7.
Načrt parcelacije, M 1:500
 
D. PRILOGE
 
-
Izvleček iz sprejetega prostorskega akta
 
-
Prikaz stanja prostora
 
-
Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve SDUN-a
 
-
Smernice nosilcev urejanja prostora
 
-
Odločba glede CPVO
 
-
Mnenja nosilcev urejanja prostora
 
-
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
 
-
Povzetek za javnost
 
-
Geološko geotehnično poročilo o pogojih temeljenja za izdelavo projektne dokumentacije PGD, PZI za projekt »Izgradnja poslovnega kompleksa na Cesti 4. julija v Krškem« (izdelal GEOSTERN d.o.o. Krško, februar 2011)«.
 

II. MEJA IN OPIS OBMOČJA OBDELAVE

 

3. člen

 
V 3. členu se:
 
-
na koncu petega odstavka dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
 
»Območje SDUN je na severovzhodu definirano z državno cesto R 1334 – Cesta 4. julija, na jugovzhodu meji na občinsko cesto LK 192047 – Cesta 4. julija, na jugozahodu ter severozahodu pa je območje omejeno z obstoječo stanovanjsko blokovno pozidavo.
 
Območje urejanja, v velikosti cca. 0,50 ha, obsega zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 272/5-d, 272/6-d, 273/3, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4-d, 274/8-d, 275/1-d, 275/3, 275/4, *354, *355, *713, *714, 762/11-d, k.o. Stara vas. (d- pomeni delno.)«.
 

III. FUNKCIJA OBMOČJA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window