Navigacija

Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2604/2011, stran 7945 DATUM OBJAVE: 8.7.2011

VELJAVNOST: od 9.7.2011 / UPORABA: od 9.7.2011

RS 55-2604/2011

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 5.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 55/11, 1/13

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2604. Uredba o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

 
Na podlagi četrtega odstavka 118. člena in šestega odstavka 139.a člena ter za izvrševanje 126.b člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov

 

1. člen

 
Ta uredba v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega par­lamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, str. 32), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2009/29/ES Evrop­skega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 63) določa:
 
-
toplogredne pline, dejavnosti in vrste naprav, za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih pli­nov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, in
 
-
vrste letalskih dejavnosti, za katere morajo operatorji zra­koplovov izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja.
 

2. člen

 
Pojma, uporabljena v tej uredbi, imata naslednji pomen:
 
1.
zgorevanje je oksidacija goriv ne glede na to, kako se toplota, električna ali mehanska energija, proizvedena s tem po­stopkom, uporablja, in vse druge neposredno povezane dejavnosti, vključno s čiščenjem odpadnih plinov;
 
2.
toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O), fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6) ter druge naravne in antropogene plinske sestavine ozračja, ki absorbirajo in ponovno oddajajo infrardeče sevanje.
 
3.
naprava de minimis je naprava (razen naprave za sežiganje nevarnih ali komunalnih odpadkov) iz sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni visokemu tveganju premestitve emisij CO(2), v skladu s Sklepom Komisije z dne 11. novembra 2011 o spremembi sklepov 2010/2/EU in 2011/278/EU v zvezi s sektorji in deli sektorjev, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO(2) (UL L št. 299 z dne 17. 11. 2011, str. 9), v kateri poteka dejavnost izgorevanja goriv in ki je sestavljena iz tehničnih enot, katerih nazivna vhodna toplotna moč ne dosega vrednosti iz 3. točke priloge 1, ki je sestavni del te uredbe, njena skupna nazivna vhodna toplotna moč pa presega 10 MW in v njej je bilo v letu 2010 porabljeno vsaj 0,9 milijona m3 zemeljskega plina ali vsaj 800 ton naftnih derivatov.
 

3. člen

 
Dejavnosti, toplogredni plini in vrste naprav, za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, so določene v Prilogi 1 te uredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window