Navigacija

Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 164-2907/2020, stran 7440 DATUM OBJAVE: 13.11.2020

VELJAVNOST: od 14.11.2020 / UPORABA: od 14.11.2020

RS 164-2907/2020

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 28.11.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.12.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 164/20, 168/20, 171/20, 173/20

Časovnica

Na današnji dan, 1.12.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.11.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2907. Odredba o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

 
 
Na podlagi 1. in 3. točke prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20) in v zvezi s 55. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) minister za zdravje izdaja
 

O D R E D B O
o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19

 

1. člen

 
(1)
S to odredbo se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: COVID-19), pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, razen pri izvajalcih lekarniške dejavnosti določajo začasni ukrepi na področju organizacije zdravstvene dejavnosti.
 
(2)
Zagotavljanje neodložljive zdravstvene obravnave iz prejšnjega odstavka pomeni izvajanje zdravstvenih storitev, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.
 
(3)
Ukrepi iz te odredbe veljajo za izvajalce na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo zdravstveno dejavnost v mreži izvajalcev javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalci), vključno z javnimi socialno varstvenimi zavodi in koncesionarji, ki so v mreži javne službe na področju socialnega varstva (v nadaljnjem besedilu: socialni zavod), ter za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce (v nadaljnjem besedilu: zdravstveni delavci), zaposlene pri izvajalcih.
 
(4)
Določbe te odredbe, ki se nanašajo na koncesionarja, se nanašajo tudi na zdravstvene delavce, ki so zaposleni pri koncesionarju.
 

2. člen

 
(1)
Izvajalci prekinejo izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrih, ter preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante).
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izvajajo naslednje zdravstvene storitve:
 
1.
presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka,
 
2.
preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev,
 
3.
preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti,
 
4.
preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa,
 
5.
cepljenje in
 
6.
druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta.
 

3. člen

 
(1)
Izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotovijo zadostno število prostih zmogljivosti (prostor, oprema, kader in material) za potrebe zdravljenja pacientov, obolelih za COVID-19.
 
(2)
Izvajalci za namen zagotavljanja zmogljivosti iz prejšnjega odstavka sproti prilagajajo število operativnih posegov in specialističnih pregledov ter po potrebi prekinejo izvajanje operativnih posegov in specialističnih pregledov, razen tistih s stopnjo nujnosti nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.
 
(3)
Koncesionarji se za namen zagotavljanja zadostnih zmogljivosti za pravočasno obravnavo pacientov, obolelih za COVID-19, v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, in zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, vključijo v delo izvajalcev, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju katerega koncesionar opravlja koncesijsko dejavnost.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window