Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-462/2017, stran 1509 DATUM OBJAVE: 27.2.2017

VELJAVNOST: od 14.3.2017 / UPORABA: od 13.4.2017

RS 10-462/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.4.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/17

Časovnica

Na današnji dan, 4.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.4.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

462. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. februarja 2017.  
 
Št. 003-02-2/2017-12  
 
Ljubljana, dne 25. februarja 2017  
 
Borut Pahor l.r. Predsednik  Republike Slovenije 
 

Z A K O N  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NALOGAH IN POOBLASTILIH POLICIJE (ZNPPol-A) 

 

1. člen

 
V Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13 in 23/15 – popr.) se v 3. členu v 13. točki za besedo »ogroziti« doda besedilo »njeno osebno varnost ali«, v 16. točki pa se izraz »Varovan podatek« nadomesti z izrazom »Varovan podatek policije«.
 

2. člen

 
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo »odloča minister« nadomesti z besedilom »na predlog ministra odloča Vlada Republike Slovenije«.
 
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
 
»(6)
Zoper ukrepe iz drugega odstavka tega člena je dopustno vložiti tožbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, ki o njej odloča prednostno. Vrhovno sodišče Republike Slovenije o pritožbi zoper sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije odloča prednostno.«.
 

3. člen

 
V 17. členu se črta beseda »policijsko«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window