Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 89-3610/2014, stran 10106 DATUM OBJAVE: 12.12.2014

VELJAVNOST: od 27.12.2014 / UPORABA: od 27.12.2014

RS 89-3610/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.12.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 89/14

Časovnica

Na današnji dan, 7.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.12.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3610. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever

 
 
Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US in 76/14 – Odl. US), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) in 78. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) na 3. redni seji dne 2. 12. 2014 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Teharje – sever

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

 
(1)
S tem odlokom se skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86 in 4/88 ter Uradni list RS, št. 86/01), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Teharje – sever (v nadaljevanju: OPPN).
 
(2)
OPPN je izdelala družba Vizura – Vitez d.o.o., Jenkova 24, Celje, pod številko projekta št. 083/12.
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovanih ureditev v prostor, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, merila in pogoje za parcelacijo, zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje okolja in naravnih virov, za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev.
 
(2)
Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni del tega odloka.
 

II. OBMOČJE OPPN

 

3. člen

(območje OPPN)

 
(1)
Območje OPPN zajema parcele št. 1047/8, 1047/13, 1047/14, 1047/19, 1047/21, 1047/22, 1047/23 in 1048/3, vse k.o. 1083 – Bukovžlak. Površina območja meri 8.373,48 m2.
 
(2)
Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo bodo potrebni tudi posegi na zemljišča izven OPPN, kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije gospodarske javne infrastrukture in na podlagi strokovno preverjenih rešitev, to izkaže za potrebno.
 

III. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window