Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-896/2012, stran 1930 DATUM OBJAVE: 23.3.2012

VELJAVNOST: od 24.3.2012 / UPORABA: od 24.3.2012

RS 22-896/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 24.3.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 22/12

Časovnica

Na današnji dan, 9.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 24.3.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve

 
 
Na podlagi 8. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in 11. člena Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 113/09, 62/10, 4/11, 81/11 in 98/11) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve

 

1. člen

 
V Pravilniku o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list RS, št. 19/10) se v 1. členu prva in druga alineja spremenita tako, da se glasita:
 
»-
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 16), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (ES) št. 785/2011 z dne 5. avgusta 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 73/2009 glede maksimalne zajamčene površine, za katero se lahko dodeli premija za stročnice (UL L št. 203 z dne 6. 8. 2011, str. 10) in
 
-
Uredbe Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L št. 316 z dne 2. 12. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 1126/2011 z dne 7. novembra 2011 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1120/2009 glede zneskov za financiranje posebne podpore iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 289 z dne 8. 11. 2011, str. 24), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1120/2009/ES).«.
 

2. člen

 
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
 

»4.a člen

(nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so v skladu z 21. členom Uredbe 1120/2009/ES investirali v sektor govedoreje)

 
(1)
Upravičenec do dodelitve ali povečanja vrednosti plačilnih pravic iz nacionalne rezerve je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je v skladu z 21. členom Uredbe 1120/2009/ES investiral v sektor govedoreje (biki in voli) in s tem povečal število govedi na kmetijskem gospodarstvu.
 
(2)
Investicija iz prejšnjega odstavka je morala biti začeta v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2008 in dokončana do 31. decembra 2011.
 
(3)
Do dodelitve ali povečanja vrednosti plačilnih pravic iz nacionalne rezerve so upravičene investicije v objekte, na podlagi katerih je nosilec kmetijskega gospodarstva posledično povečal število govedi na kmetijskem gospodarstvu, in sicer:
 
-
investicija v gradnjo hleva za rejo govedi,
 
-
investicija v gradnjo silosa,
 
-
investicija v gradnjo skladišča za krmo.
 
(4)
Nosilec kmetijskega gospodarstva iz prvega odstavka tega člena je upravičen do dodelitve ali povečanja vrednosti plačilnih pravic iz nacionalne rezerve, če je v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011 povečal stalež govedi za najmanj 10 % in za najmanj 5 govedi.
 
(5)
Povečanje staleža govedi iz prejšnjega odstavka ugotavlja agencija tako, da primerja povprečno število odobrenih posebnih premij za bike in vole v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2008 s povprečnim številom odobrenih posebnih premij za bike in vole v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2011.
 
(6)
Kot ustrezna dokazila za izvedeno investicijo iz tretjega odstavka tega člena se upoštevajo:
 
-
gradbeno dovoljenje za izvedeno investicijo v objekte, na podlagi katere se je povečal stalež govedi v skladu s četrtim odstavkom tega člena, ki je bilo izdano v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2008, in
 
-
uporabno dovoljenje za izvedeno investicijo v objekte, na podlagi katere se je povečal stalež govedi v skladu s četrtim odstavkom tega člena, ki je bilo izdano v obdobju od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2011.
 
(7)
Ne glede na drugo alinejo prejšnjega odstavka se v primeru gradnje enostavnega objekta, kot ustrezno dokazilo za izvedeno investicijo v objekte upošteva dokazilo v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.
 
(8)
Zahtevek za dodelitev ali povečanje vrednosti plačilnih pravic iz nacionalne rezerve se vloži na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika, ki je objavljen tudi na spletni strani agencije.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window