Navigacija
Portal TFL

TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč

VSL sodba I Kp 1596/2006 - kaznivo dejanje spravljanja v suženjsko razmerje - suženjstvo

SODIŠČE
Višje sodišče v Ljubljani
ODDELEK (*)
Kazenski oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
20.12.2007
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSL sodba I Kp 1596/2006
INTERNA OZNAKA (*)
VSL0023085
SENAT, SODNIK
INSTITUT VSRS
kaznivo dejanje spravljanja v suženjsko razmerje - suženjstvo
PODROČJE VSRS
kazensko materialno pravo - kazensko procesno pravo
IZREK
Ob zavrnitvi pritožbe okrožne državne tožilke se pritožbam obtoženih JO in BJ, njunih zagovornikov ter zagovornikov obtoženih IJ, KN, ET, MN in DG delno ali v celoti ugodi ter se izpodbijana sodba glede opisov dejanj ter v odločbah o krivdah, kazenskih sankcijah in stroških kazenskega postopka spremeni in sicer:

Glede obtoženega IJ

1. Obtoženi IJ se iz razloga po 3. točki 350. člena ZKP oprosti obtožbe za storitev dveh kaznivih dejanj spravljanja v suženjsko razmerje po členu 387/1 KZ v zvezi s členom 25 KZ, opisanih pod točko V/1 in 2 sodbe sodišča prve stopnje. Po členu 96/1 ZKP obremenjujejo stroški tega dela kazenskega postopka iz 1. do 5. točke 2. odst. 92. člena ZKP ter potrebni izdatki obtoženca in potrebni izdatki in nagrada njegovega zagovornika, proračun.

2. Spremeni se opis kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ-b v zvezi s členom 25 KZ, naveden v točki I sodbe sodišča prve stopnje tako, da se v 2. odst. izpustita besedi "petih" in "Madžarske" ter tekst "J pa je dekleta, v kolikor gostom lokala M niso želela nuditi spolnih storitev, tudi pretepal".

3. Spremeni se opis kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ-b v zvezi s členom 25 KZ, naveden v točki VI sodbe sodišča prve stopnje tako, da se v 1. in 2. odst. izpusti besedilo "pred tem pa je IJ tudi s preslepitvijo navedel drugo osebo k prostituciji" ter "pri tem pa je AT privolila v delo v M zgolj zato, ker ni vedela, da se bo morala ukvarjati z erotičnim plesom in prostitucijo, kar je od nje nato zahteval J, saj ji je bilo to s strani neugotovljene osebe na Madžarskem, ki je za J organizirala njen prihod na Madžarsko, kot je opisano pod točko I/4, to zamolčano, saj se, v kolikor bi vedela, s čim se bo morala ukvarjati, za prihod v R Slovenijo ne bi odločila."

4. Obtoženemu IJ se določene posamične in enotna kazni za preostala kazniva dejanja znižajo in sicer:

- glede kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ-b v zvezi s členom 25 KZ, opisanega pod točko I sodbe sodišča prve stopnje, z deset mesecev zapora na 7 (sedem) mesecev zapora;

- glede kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ-b v zvezi s členom 25 KZ, opisanega pod točko VI sodbe sodišča prve stopnje, z enega leta zapora na 8 (osem) mesecev zapora;

- glede nadaljevanega kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo po členu 311/2 in 3 KZ-a, opisanega pod točko IV/1, 3 in 4 sodbe sodišča prve stopnje, ob uporabi omilitvenih določil iz 2. točke 42. in 2. točke 43. člena KZ, z osem mesecev zapora na 6 (šest) mesecev zapora;

- glede kaznivega dejanja nedovoljenega prometa orožja po členu 310/1 KZ-a, opisanega pod točko II sodbe sodišča prve stopnje, z dveh mesecev zapora na 1 (en) mesec zapora;

- glede kaznivega dejanja nedovoljenega prometa orožja po členu 310/1 KZ-a, opisanega pod točko III sodbe sodišča prve stopnje, z dveh mesecev zapora na 1 (en) mesec zapora; in

- glede kaznivega dejanja nedovoljenega prometa orožja po členu 310/1 KZ-a, opisanega pod točko VII sodbe sodišča prve stopnje, s treh mesecev zapora na 2 (dva) meseca zapora;

ter se mu nato po 1. in 2. odst. 47. člena KZ izreče enotna kazen

1 (eno) leto in 9 (devet) mesecev zapora.

V preostalih delih se pritožba obtoženčevega zagovornika zavrne kot neutemeljena in se v nespremenjenih delih sodba sodišča prve stopnje potrdi.

Glede obtoženega KN

1. Obtoženi KN se iz razloga po 3. točki 350. člena ZKP oprosti obtožbe za storitev kaznivega dejanja nedovoljenega prometa orožja po členu 310/1 KZ, opisanega pod točko III sodbe sodbe sodišča prve stopnje. Po členu 96/1 ZKP obremenjujejo stroški tega dela kazenskega postopka iz 1. do 5. točke 2. odst. 92. člena ZKP ter potrebni izdatki obtoženca in potrebni izdatki in nagrada njegovega zagovornika, proračun.

2. Spremeni se opis kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ-b v zvezi s členom 25 KZ, naveden pod točko I sodbe sodišča prve stopnje tako, da se iz 1. in 3. odst. izpusti trditev, da je KN s silo navedel drugo osebo k prostituciji in da je 20.9.1999 hudo pretepel tudi I. K., ki se je prostituiranju uprla.

3. Obtoženemu KN se določeni posamični in enotna kazen za preostali kaznivi dejanji znižajo in sicer:

- glede kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ v zvezi s členom 25 KZ, opisanega pod točko I sodbe sodišča prve stopnje, z deset mesecev zapora na 4 (štiri) mesece zapora;

- glede kaznivega dejanja zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ v zvezi s členom 25 KZ, opisanega pod točko VI sodbe sodišča prve stopnje, z enega leta zapora na 5 (pet) mesecev zapora;

ter se mu nato po 1. in 2. odst. 47. člena KZ izreče enotna kazen

8 (osem) mesecev zapora.

V preostalih delih se pritožba obtoženčevih zagovornikov zavrne kot neutemeljena in se v nespremenjenih delih sodba sodišča prve stopnje potrdi.

Glede obtožene ET

Obtoženi ET se v pogojni obsodbi določena kazen šest mesecev zapora za storitev pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ-b v zvezi s členom 27 KZ, opisano pod točko I sodbe sodbe sodišča prve stopnje, zniža na 3 (tri) mesece zapora, dolžina preizkusne dobe pa se s treh let skrajša na eno leto.

V preostalih delih se pritožba obtoženkinega zagovornika zavrne kot neutemeljena in se v nespremenjenih delih sodba sodišča prve stopnje potrdi.

Glede obtoženega JO

1. Obtoženi JO se iz razloga po 3. točki 350. člena ZKP v zvezi s členom 387 ZKP oprosti obtožbe za storitev kaznivega dejanja spravljanja v suženjsko razmerje po členu 387/1 KZ v zvezi s členom 25 KZ, opisanega pod točko V/2 sodbe sodišča prve stopnje. Po členu 96/1 ZKP obremenjujejo stroški tega dela kazenskega postopka iz 1. do 5. točke 2. odst. 92. člena ZKP ter potrebni izdatki obtoženca in potrebni izdatki in nagrada njegove zagovornice, proračun.

2. Obtoženemu JO se izrečena kazen za nadaljevano kaznivo dejanje prepovedanega prehoda čez državno mejo po členu 311/3 in 2 KZ-a, opisanega pod točko IV/2 in 4 sodbe sodišča prve stopnje, ob uporabi omilitvenih določil iz 2. točke 42. člena in 2. točke 43. člena KZ zniža z enajst mesecev zapora na 8 (osem) mesecev zapora;

3. Obtoženi JO se po 4. odst. 95. člena ZKP oprosti plačila stroškov kazenskega postopka iz 1. do 6. točke 2. odst. 92. člena ZKP, potrebni izdatki in nagrada njegove zagovornice pa obremenjujejo proračun;

v preostalih delih pa se pritožbi obtoženca in njegove zagovornice zavrneta kot neutemeljeni in se v nespremenjenih delih sodba sodišča prve stopnje potrdi.

Glede obtoženega MN

1. Obtoženi MN se iz razloga po 3. točki 350. člena ZKP oprosti obtožbe za storitev pomoči h kaznivemu dejanju spravljanja v suženjsko razmerje po členu 387/1 KZ v zvezi s členom 27 KZ, opisano pod točko V/2 sodbe sodišča prve stopnje. Po členu 96/1 ZKP obremenjujejo stroški tega dela kazenskega postopka iz 1. do 5. točke 2. odst. 92. člena ZKP ter potrebni izdatki obtoženca in potrebni izdatki in nagrada njegove zagovornice, proračun.

2. Obtoženi MN se iz razloga po 3. točki 350. člena ZKP oprosti obtožbe za storitev pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ-b v zvezi s členom 27 KZ, opisano pod točko VI sodbe sodišča prve stopnje. Po členu 96/1 KZ obremenjujejo stroški tega dela kazenskega postopka iz 1. do 5. točke 2. odst. 92. člena ZKP ter potrebni izdatki obtoženca ter potrebni izdatki in nagrada njegove zagovornice, proračun.

3. Obtoženemu MN se izrečena kazen za nadaljevano kaznivo dejanje prepovedanega prehoda čez državno mejo po členu 311/3 in 2 KZ, opisano pod točko IV/3 in 4 sodbe sodišča prve stopnje, zniža s sedmih mesecev zapora na 5 (pet) mesecev zapora.

V preostalem delu se pritožba obtoženčeve zagovornice zavrne kot neutemeljena in se v nespremenjenih delih sodba sodišča prve stopnje potrdi.

Glede obtoženega DG

- Obtoženemu DG se v pogojni obsodbi določena kazen šest mesecev zapora za storitev pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ v zvezi s členom 27 KZ, zniža na 3 (tri) mesece zapora, preizkusna doba pa se iz treh let skrajša na eno leto.

V preostalih delih se pritožba obtoženčevega zagovornika zavrne kot neutemeljena in se v nespremenjenih delih sodba sodišča prve stopnje potrdi.

Glede obtoženega BJ

- Obtoženi BJ se iz razloga po 3. točki 350. člena ZKP oprosti obtožbe za storitev pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe prostitucije po členu 185/1 KZ v zvezi s členom 27 KZ, opisano pod točko VI sodbe sodišča prve stopnje. Po členu 96/1 ZKP obremenjujejo stroški kazenskega postopka iz 1. do 5. točke 2. odst. 92. člena ZKP ter potrebni izdatki obtoženca in potrebni izdatki in nagrada njegovega zagovornika, proračun.

 
JEDRO
Po pravilih mednarodnega prava je suženjstvo definirano kot stanje ali položaj osebe, nad katero se izvajajo vsa ali nekatera upravičenja, ki izhajajo predvsem iz lastninske pravice in se kažejo v tem, da lastnik z osebo lahko razpolaga, se pravi, da jo lahko proda, podari, da v najem, jo uniči, itd.. Oseba, ki je spravljena v suženjsko ali njemu podobno razmerje, ima torej zgolj status predmeta, namenjenega izključno za ekonomsko izkoriščanje ter je njena svoboda popolnoma omejena. V obravnavanem primeru bi torej lahko govorili o suženjstvu le tedaj, če bi bil dokazan nakup oškodovank kot predmetov ter bi jim bilo istočasno s strani novega "lastnika" onemogočeno kakršnokoli svobodno gibanje in bi torej ženske bile v položaju, ki ga brez soglasja lastnika ne bi mogle spremeniti. Prav ima pritožnik, da okoliščine, v katerih so v Ljubljano prišle in nato živele oškodovanke, niso bile takšne, da bi lahko govorili o suženjskem oziroma njemu podobnem razmerju. S podatki spisa je namreč izkazano, da so imele vse ženske mobilne telefone, stanovanje, v katerem so živele, pa je imelo tudi stacionarni telefon. V njem ženske niso bile zaklenjene, ampak so se lahko prosto gibale tudi izven njega, saj so se na primer v Ljubljano vozile po nakupih in so redno kupovale tudi hrano v bližnji trgovini. Pritožbeno sodišče se strinja z zagovornikom, da je očitek o suženjstvu nesprejemljiv tudi iz razloga, ker so vse ženske prejemale enako plačilo za svoje delo in bi bila torej tako ob istih življenjskih pogojih nekatera v suženjskem razmerju, druga pa naj bi se ukvarjala zgolj s prostitucijo.

 

Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemanje e-tednika TFL Glasnik

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window