Navigacija

Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 78-3311/2016, stran 11205 DATUM OBJAVE: 5.12.2016

VELJAVNOST: od 6.12.2016 / UPORABA: od 6.12.2016

RS 78-3311/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.12.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 78/16

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.12.2016
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3311. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje

 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) ter 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 17/06) je Mestni svet Mestne občine Celje na 15. redni seji dne 29. 11. 2016 sprejel
 

O D L O K 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov Mestne občine Celje

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v Mestni občini Celje v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
 
(2)
S tem odlokom se določa predmet in pogoje za podelitev koncesije, pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.
 
(3)
Ta odlok skladno s tretjim odstavkom 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju ZJZP) predstavlja koncesijski akt.
 

2. člen

(opredelitev ključnih pojmov)

 
(1)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
 
-
javni partner oziroma koncedent je Mestna občina Celje;
 
-
zasebni partner oziroma koncesionar je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
 
-
uporabniki oziroma upravljavci objektov so tisti subjekti, ki za izvajanje svoje dejavnosti uporabljajo objekte Mestne občine Celje;
 
-
objekti so stavbe v lasti (izključni ali večinski) Mestne občine Celje, ki so navedene v prilogah tega odloka;
 
-
ukrep energetske sanacije zajema gradbeno, tehnološko in energetsko sanacijo objekta, ki ima za posledico izboljšanje energetske učinkovitosti objekta;
 
-
pripravljalne storitve so vsi ukrepi, ki jih koncesionar izvede pred začetkom izvajanja glavne storitve;
 
-
glavna storitev je storitev zagotavljanja in jamčevanja prihrankov energije ter energetsko upravljanje objektov;
 
-
druge storitve so vsi drugi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki ne spadajo med pripravljalne storitve ali glavno storitev;
 
-
pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije pomeni pogodbeni dogovor med koncedentom in koncesionarjem za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja ali spremlja v celotnem obdobju trajanja pogodbe in v okviru katerega se naložbe (delo, dobava ali storitev) v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki.
 
(2)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo zakoni in predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost ter javno-zasebno partnerstvo.
 
(3)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
 

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA

 

3. člen

(javni interes)

 
Mestna občina Celje skladno z določili 2., 8. in 10. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Direktivo o energetski učinkovitosti (Direktiva 2012/27/EU), prvo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 11. členom ZJZP, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelane ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva, s tem odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije objektov Mestne občine Celje, s čimer se zagotavlja večjo energetsko učinkovitost javnih objektov, ki so opredeljeni v Prilogi 1 tega odloka, v obliki javno- zasebnega partnerstva.
 

III. MODEL, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window