Navigacija

Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1729/2018, stran 5279 DATUM OBJAVE: 25.5.2018

VELJAVNOST: od 26.5.2018 / UPORABA: od 26.5.2018

RS 35-1729/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 9.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/18

Časovnica

Na današnji dan, 9.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 26.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1729. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1

 
 
Na podlagi 18. in 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2; v nadaljevanju: ZPNačrt) ter na podlagi 13. in 37. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je župan Občine Laško sprejel
 

S K L E P
o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Laško – SD OPN 1

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
(1)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Laško, ki je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Laško (Uradni list RS, št. 3/18); v nadaljevanju: OPN Laško.
 
(2)
Po sprejetju OPN Laško se je Občina Laško s ciljem zasledovati razvoj in na podlagi kritičnega pogleda na izvajanje plana, ter analize strokovnih podlag in novih spoznanj, skladno s šestim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ali posamezne razvojne potrebe izpolnjujejo pogoje za vključitev v OPN Laško, odločila, da pristopi k prvim spremembam in dopolnitvam OPN Laško.
 

2. člen

(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka)

 
(1)
Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se bodo nanašale na celotno območje Občine Laško. Na osnovi izdelanih strokovnih podlag, izraženih interesov pripravljavca SD OPN 1 ter na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora se območje SD OPN 1 lahko tudi zmanjša oziroma poveča z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične in funkcionalne ureditve, v skladu s prostorsko zakonodajo in drugimi določili občinskega prostorskega načrta (OPN).
 
(2)
Predmet SD OPN 1 so posamične spremembe in dopolnitve vsebin znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na meje med namenskimi rabami, kategorije namenskih rab, pogoje za postavitev objektov in druge prostorske izvedbene pogoje za posege v prostor; obravnava in vključitev predlogov in pobud lastnih razvojnih potreb ter razvojnih potreb drugih pravnih oseb (Kamnolom Gratex, Kamnolom Apnenec) oziroma individualnih pobud; ponovno presojo načinov urejanja prostora, predvsem načrtovanje s posebnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP) in občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN); tematske spremembe in dopolnitve vsebin, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin; jasnejši opis posameznih delov besedilnega in grafičnega dela ter odprava vsebinskih neskladij med posameznimi deli ter uskladitve z že sprejetimi akti v skladu s 56.a členom ZPNačrt. V skladu z 61. členom ZPNačrt ter 3.č členom novele Zakona o kmetijskih zemljiščih in uveljavitvijo »OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih« (Uradni list RS, št. 17/14), sprememba osnovne namenske rabe na zemljiščih, ki jih obravnava OPPN.
 
(3)
SD OPN 1 se pripravi v vsebini, obliki in natančnosti, kot je predpisana za občinski prostorski načrt. Zaradi vsebine predlaganih sprememb in dopolnitev postopek ne izpolnjuje pogojev za izvedbo po skrajšanem oziroma kratkem postopku, zato bo priprava potekala v skladu z določili ZPNačrt po postopku kot je predpisan za pripravo OPN.
 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 
Pri strokovnih rešitvah se upoštevajo strokovne podlage, prikaz stanja prostora za območje sprememb, splošne smernice državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) in njihove razvojne potrebe, usmeritve iz državnih in občinskih strateških dokumentov ter izražene razvojne pobude. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window