Navigacija

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 84-3119/2013, stran 9322 DATUM OBJAVE: 14.10.2013

VELJAVNOST: od 29.10.2013 / UPORABA: od 29.10.2013

RS 84-3119/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.10.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 84/13

Časovnica

Na današnji dan, 24.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.10.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3119. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško

 
 
Na podlagi 149. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 28/06 – odločba US RS, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US RS, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8 in 21/13), 3., 7. in 35. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJ40) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 28. seji, dne 3. 10. 2013, sprejel
 

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško

 

1. člen

 
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Krško (Uradni list RS, št. 73/12).
 

2. člen

 
V 23. členu se za drugim odstavkom dodajo nov tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
 
(3)
»V kolikor obstoječi stanovanjski objekt, v katerem nastajajo komunalne odpadne vode, nima urejenega ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, skladno s področno zakonodajo, mora izvajalec gospodarske javne službe to prijaviti pristojnemu nadzornemu organu. V času do ureditve ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode nastane obveznost plačila storitve po samem odloku.«
 
(4)
»Če uporabnik objekta, ki nima ustrezno urejenega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, tega ne uredi do s strani pristojnih nadzornih organov predpisanega roka, se mu prekine dobava pitne vode.«
 
(5)
»Za obveznost plačila storitve prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav je predviden kriterij porabe pitne vode 50 m3 ali več na objekt na leto.«
 
(6)
»V kolikor je letna poraba manjša od 50 m3, se storitev prevzema in ravnanja z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav izvede na osnovi naročila in proti plačilu. Obveznost izvajanja javne službe na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo je opredeljena v področni zakonodaji, kjer je predpisana tudi frekvenca opravljanja storitve.«.
 
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
 

3. člen

 
V 46. členu se za besedno zvezo »Fizična oseba – uporabnik« črta besedna zveza »javne kanalizacije« in doda nova alinea, ki se glasi:
 
»– če ne odvaja komunalne odpadne vode skladno s 23. členom tega odloka.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window