Navigacija

Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 91-3301/2013, stran 9837 DATUM OBJAVE: 5.11.2013

VELJAVNOST: od 6.11.2013 / UPORABA: od 6.11.2013

RS 91-3301/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 6.11.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.7.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 91/13

Časovnica

Na današnji dan, 5.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 6.11.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3301. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP)

 
Razglašam Zakon o poroštvu Republike Slovenije za ob­veznosti iz tretjega okvirnega kredita, ki ga najame Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, pri Evropski investicijski banki za financiranje okoljskih projektov (ZPOKFOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 24. oktobra 2013.
 
Št. 003-02-9/2013-6
 
Ljubljana, dne 4. novembra 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ TRETJEGA OKVIRNEGA KREDITA, KI GA NAJAME EKO SKLAD, SLOVENSKI OKOLJSKI JAVNI SKLAD, PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA FINANCIRANJE OKOLJSKIH PROJEKTOV (ZPOKFOP)

 

1. člen

 
(1)
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Eko sklad), iz tretjega okvirnega kredita, ki ga Eko sklad najame pri Evropski investicijski banki (v nadaljnjem be­sedilu: EIB), v znesku do 50 milijonov eurov glavnice s pripada­jočimi obrestmi in drugimi stroški kredita. Sredstva, pridobljena s tem kreditom, bodo namenjena financiranju projektov, usmer­jenim predvsem v energetsko učinkovitost in obnovljive vire, varčevanje z vodo in recikliranje vode, oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki.
 
(2)
Republika Slovenija daje poroštvo iz prejšnjega od­stavka pod naslednjimi temeljnimi pogoji:
 
-
skrajni rok črpanja kredita je do 30. 11. 2016,
 
-
moratorij na vračilo glavnice kredita je pet let od dneva črpanja,
 
-
zadnji obrok glavnice kredita zapade v plačilo najpozne­je 15 let od dneva črpanja zadnje tranše kredita,
 
-
obrestna mera je določena ob črpanju posamezne tranše, in sicer je lahko izbrana obrestna mera nespremenljiva ali spremenljiva,
 
-
valuta črpanja je euro,
 
-
valuta odplačila glavnice in plačila obresti je enaka valuti črpanja posamezne tranše kredita,
 
-
Eko sklad ter v imenu in za račun Republike Slovenije minister oziroma ministrica (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojen za finance, pred sklenitvijo pogodbe o poroštvu skle­neta pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva Repu­blike Slovenije.
 
(3)
Če Eko sklad ne bo poravnaval svojih veljavnih in zapadlih obveznosti iz kredita iz prvega odstavka tega člena, jih bo namesto Eko sklada na pisni poziv EIB plačala Republika Slovenija.
 

2. člen

 
(1)
Pogodbo o poroštvu z EIB sklene v imenu in za račun Republike Slovenije minister, pristojen za finance.
 
(2)
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter uresničevanje vseh pravic in obveznosti Re­publike Slovenije, ki izhajajo iz njega.
 

3. člen

 
(1)
Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kredita namesto Eko sklada, pridobi Republika Slovenija v razmerju do Eko sklada pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali.
 
(2)
S pogodbo o zavarovanju poroštva iz sedme alineje drugega odstavka 1. člena tega zakona Republika Slovenija in Eko sklad podrobneje uredita vire za vračilo zneskov, pla­čanih iz naslova poroštva, instrumente zavarovanja in stroške poroštva.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window