Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 86-3807/2009, stran 11591 DATUM OBJAVE: 30.10.2009

VELJAVNOST: od 31.10.2009 / UPORABA: od 31.10.2009

RS 86-3807/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 31.10.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 86/09

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 31.10.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3807. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. oktobra 2009.
 
Št. 003-02-9/2009-14
 
Ljubljana, dne 28. oktobra 2009
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O OBVEZNEM IZVODU PUBLIKACIJ (ZOIPub-A)

 

1. člen

 
V Zakonu o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS, št. 69/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
 
1.
»arhivski izvod« je tisti izvod publikacije v okviru obveznega izvoda, ki ga depozitarna organizacija po določbah tega zakona trajno hrani;
 
2.
»brošura« je monografska publikacija, ki obsega brez ovitka najmanj pet in največ 48 strani;
 
3.
»CIP« je predhodni nepopolni kataložni zapis o publikaciji (angleško: Cataloguing In Publication);
 
4.
»depozitarna organizacija« je organizacija, ki sprejema, hrani, obdeluje in daje v uporabo obvezni izvod publikacije ter je kot taka določena v tem zakonu;
 
5.
»distributerka ali druga primerljiva posrednica ali distributer ali drug primerljivi posrednik (v nadaljnjem besedilu: distributer ali drug primerljivi posrednik)« je pravna ali fizična oseba, ki razširja publikacijo ali jo uvozi, zato da omogoči njeno dostopnost javnosti, ali jo razširja v Republiki Sloveniji, tako da jo prilagodi slovenskemu trgu;
 
6.
»dotis« je naknadni nespremenjeni natis že distribuirane publikacije; dotis mora biti izveden v istem koledarskem letu, kot natis publikacije, za katero se z dotisom poveča v prvotnem natisu navedena naklada;
 
7.
»drobni tísk« je publikacija, ki obsega največ štiri strani (npr. razglednica, lepak ali plakat, prospekt, zgibanka, letak ipd.) ali publikacija, ki ima več strani, a je brez strnjenega besedila (npr. koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi ipd.);
 
8.
»elektronske publikacije« so elektronske knjige, elektronski časopisi in časniki, spletne strani in podobno, ki so objavljene na fizičnih nosilcih (npr. na magnetnih trakovih, kasetah, disketah, CD-romih ipd.) ali so dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu;
 
9.
»faksimile« je naknadna nespremenjena izdaja publikacije, ki je že bila distribuirana v preteklosti, ponovno pa jo zaradi njene umetniške ali zgodovinske vrednosti izda praviloma drug založnik;
 
10.
»ISBN« je mednarodna oznaka knjige, ki nezamenljivo označuje eno izdajo dela pri enem založniku (angleško: International Standard Book Number);
 
11.
»ISMN« je mednarodna oznaka glasbene tiskane publikacije, ki omogoča njeno nezamenljivo identifikacijo (angleško: International Standard Music Number);
 
12.
»ISSN« je mednarodna oznaka serijske publikacije, ki skupaj s ključnim naslovom nezamenljivo označuje določeni naslov serijske publikacije (angleško: International Standard Serial Number);
 
13.
»izdaja« je oblika osnovne publikacije, ki je deloma spremenjena, izide hkrati z njo ali pozneje (nova izdaja), v drugem jeziku, pisavi, vezavi ali na drugem nosilcu zapisa;
 
14.
»javnost« pomeni večje število oseb, ki so izven običajnega kroga družine ali kroga osebnih znancev;
 
15.
»knjiga« je tiskana monografska publikacija, ki brez ovitka obsega najmanj 49 strani;
 
16.
»kolofon« je del besedila publikacije, ki vsebuje v strnjenem nizu obvezne, lahko pa tudi nekatere druge, podatke o publikaciji;
 
17.
»monografska publikacija« je publikacija, ki izide navadno v enem kosu, enem zvezku ali v naprej določenem dokončnem številu zvezkov;
 
18.
»naklada« je celotno število natisnjenih, izdelanih izvodov ene izdaje publikacije;
 
19.
»natís« je tiskano delo, kot izide v enkratni nakladi; če se natisi štejejo zaporedno, govorimo o ponatisu ali dotisu;
 
20.
»nižja naklada« je naklada, ki obsega manj kot 150 izvodov ene izdaje publikacije;
 
21.
»nova izdaja« je naknadni in deloma spremenjeni ali dopolnjeni izid publikacije, ki je že bila distribuirana, s spremenjeno naslovno stranjo ali z dopolnjenim ali spremenjenim besedilom, z novimi ali dopolnjenimi slikami, kartami, preglednicami, prilogami in podobnim, z drugačnimi platnicami ali na drugačnem nosilcu zapisa;
 
22.
»nova različica« je objava elektronske publikacije s spremenjenimi značilnostmi;
 
23.
»obvezni izvod publikacije« (v nadaljnjem besedilu: obvezni izvod) je določeno število publikacij istega naslova, ki so izdane, založene, izdelane, prirejene ali fizično ali elektronsko distribuirane za uporabo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: izdane) in ki jih mora zavezanec v skladu s tem zakonom poslati ali predložiti nacionalni depozitarni organizaciji ali ji mora omogočiti njihov prevzem;
 
24.
»ponatís« je ponovni natis razprodane ali kako drugače nedostopne publikacije z možnimi manjšimi popravki ali spremembami, kot so sprememba pri navedbi leta izida ali natisa ali izdelave;
 
25.
»publikacija« je po tem zakonu vsak zapis informacije na kateremkoli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti;
 
26.
»separat« je samostojno natisnjen del besedila iz že izdane publikacije;
 
27.
»serijske publikacije« so časopisi, časniki, bilteni, letne in druge publikacije, ki izhajajo periodično;
 
28.
»slikovni zapis« je zapis mirujočih ali gibljivih slik na nosilcih, kakršni so diapozitivi, diafilmi, mikrofilmske oblike, prosojnice, videokasete, digitalne videoplošče – DVD in drugi nosilci slike;
 
29.
»spletne publikacije« so vse elektronske publikacije, ki so dostopne preko spleta in so lahko v besedilni, avdio ali video obliki ali so kombinacija naštetih oblik, vključno s spletnimi stranmi in podobno;
 
30.
»večji plakat« je plakat, ki je večji od enega kvadratnega metra, kot so npr. t. i. jumbo plakat (velikost 400 X 300 cm) ali Bill-board (504 X 238 cm) ali Citylight (118,5 X 175 cm);
 
31.
»založnica ali založnik ali drug primerljivi subjekt (v nadaljnjem besedilu: založnik)« je pravna ali fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji zase ali za drugo osebo izdaja ali objavlja publikacije z namenom, da so dostopne javnosti. Založnik, ki zase in v svojem imenu izdaja ali objavlja publikacije z namenom, da so dostopne javnosti, se lahko imenuje tudi izdajateljica ali izdajatelj (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj);
 
32.
»zavezanka ali zavezanec za obvezni izvod (v nadaljnjem besedilu: zavezanec)« je pravna ali fizična oseba, ki je dolžna posredovati obvezni izvod depozitarni organizaciji; 33. »zvočni zapis« je zapis zvoka na nosilcih, kakršni so magnetni trakovi, kasete, gramofonske plošče, zgoščenke-CD in drugi nosilci zvoka.«
 
33.
»zvočni zapis« je zapis zvoka na nosilcih, kakršni so magnetni trakovi, kasete, gramofonske plošče, zgoščenke-CD in drugi nosilci zvoka.
 

2. člen

 
V prvem odstavku 4. člena se pred piko doda besedilo, ki se glasi: »ter vsebujejo besedilne, zvočne, slikovne ali notne zapise ali njihove kombinacije«.
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
 
»(3) Publikacije, ki so izdane na fizičnih nosilcih, so predmet obveznega izvoda, če so v enem natisu izdane v nakladi najmanj 50 izvodov. Faksimile je predmet obveznega izvoda ne glede na število izdanih izvodov.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window