Navigacija

Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 88-1847/2021, stran 5164 DATUM OBJAVE: 3.6.2021

VELJAVNOST: od 4.6.2021 / UPORABA: od 4.6.2021

RS 88-1847/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 4.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 88/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 4.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1847. Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

 
Na podlagi 3. točke II. poglavja Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/94, 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 22/96, 23/96 – popr., 39/98, 46/98 – popr., 39/99 – ZMPUPR, 97/00, 43/06 – ZKolP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18 in 160/20) 
Vlada Republike Slovenije, kot stranka na strani delodajalca, 
in 
reprezentativni sindikati javnega sektorja, kot stranka na strani javnih uslužbencev 
sklenejo
 

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji

 

1. člen

(namen sklenitve aneksa)

 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.
 

2. člen

(veljavnost za zaposlene pri koncesionarjih)

 
Določbe tega aneksa se kot obvezni minimalni standard uporabljajo tudi za zaposlene pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe.
 

1. Regres za prehrano med delom

 

3. člen

(regres za prehrano)

 
(1)
Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane med delom.
 
(2)
Višina regresa za prehrano med delom znaša 4,30 eura.
 
(3)
Izplačilo regresa iz prejšnjega odstavka pripada javnemu uslužbencu za dan prisotnosti na delu.
 
(4)
Kot dan prisotnosti na delu se šteje, če javni uslužbenec dela najmanj s polovičnim delovnim časom dnevno.
 
(5)
Če je delovni čas razporejen neenakomerno tako, da javni uslužbenec dnevno opravi več kot 8 ur delovne obveznosti, se število regresov za prehrano za dneve, ko je delal več kot 8 ur, določi na način, da se število ur mesečne delovne obveznosti deli z osem.
 
(6)
Če javni uslužbenec dela preko polnega delovnega časa, mu pripada znesek iz drugega odstavka tega člena v skladu s četrtim odstavkom tega člena. V primeru, da javni uslužbenec delo preko polnega delovnega časa opravi v istem dnevu po opravljeni redni delovni obveznosti, mu pripada dodatno povračilo stroškov za prehrano, ki se določi tako, da se število opravljenih nadur, opravljenih na te dneve v posameznem mesecu, deli z osem in mu za vsakih tako izpolnjenih osem ur dela preko polnega delovnega časa pripada znesek iz drugega odstavka tega člena.
 
(7)
V primeru zagotovljene brezplačne prehrane med delom ima javni uslužbenec možnost izbire med izplačilom regresa za prehrano ali koriščenjem brezplačne prehrane. Koriščenje brezplačne prehrane med delom in izplačilo regresa za prehrano se izključujeta. Če je cena zagotovljene prehrane nižja od zneska regresa za prehrano, je javni uslužbenec upravičen do plačila razlike do višine zneska iz drugega odstavka tega člena.
 

2. Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window