Navigacija

Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 42-1898/2019, stran 5116 DATUM OBJAVE: 27.6.2019

VELJAVNOST: od 12.7.2019 / UPORABA: od 12.7.2019

RS 42-1898/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 12.7.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.6.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 42/19

Časovnica

Na današnji dan, 2.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 12.7.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1898. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb

 
 
Na podlagi 227. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) v zvezi s 1. in 3. točko 135. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL) in v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa:
 
1.
minimalne zahteve glede izračunavanja ustrezne likvidnostne pozicije,
 
2.
minimalne standarde glede načrtovanja tokov likvidnosti ter
 
3.
vsebino, način in roke poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) o likvidnosti in nastopu nesposobnosti poravnati dospele denarne obveznosti ob njihovi dospelosti.
 
(2)
Določbe tega sklepa se uporabljajo za borznoposredniške družbe in podružnice investicijskih podjetij držav članic in tretjih držav (v nadaljevanju borznoposredniška družba).
 
(3)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1).
 
(2)
Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
 
1.
»likvidnostna pozicija« je razmerje med dejanskimi in potencialnimi viri likvidnosti in dejansko in potencialno porabo likvidnostnih sredstev v istem obdobju;
 
2.
»preostala zapadlost« je obdobje med datumom, za katerega se izračunava količnik likvidnosti in datumom zapadlosti posameznega finančnega sredstva ali dospele in kmalu dospele obveznosti;
 
3.
»likvidnostno tveganje« je tveganje nastanka izgube, če borznoposredniška družba ni sposobna poravnati vseh dospelih obveznosti oziroma je borznoposredniška družba zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti do zapadlosti prisiljena zagotavljati potrebna sredstva s pomembno višjimi stroški od običajnih;
 
4.
»scenarij upravljanja likvidnosti« je na notranjih in zunanjih predpostavkah ocenjena likvidnostna pozicija borznoposredniške družbe in na tej podlagi sprejeti ukrepi z namenom zagotavljanja ustrezne likvidnostne pozicije, ki vključuje najmanj:
 
-
»osnovni scenarij upravljanja likvidnosti«, ki pomeni scenarij, katerega predpostavke odražajo pričakovano smer in pogoje poslovanja borznoposredniške družbe in za katere se z gotovostjo predvideva, da bodo vplivali na likvidnost borznoposredniške družbe ob upoštevanju normalnega teka poslovanja;
 
-
»stresni scenarij«, ki pomeni scenarij upravljanja z likvidnostjo, katerega predpostavke odražajo drugačne smeri in pogoje poslovanja kot v osnovnem scenariju oziroma katerega predpostavke vsebujejo pomembne spremembe dejavnikov, ki vplivajo na likvidnost borznoposredniške družbe v smeri poslabšanja.
 

2. MINIMALNE ZAHTEVE GLEDE IZRAČUNAVANJA USTREZNE LIKVIDNOSTNE POZICIJE

 

3. člen

(količnik likvidnosti)

 
(1)
Borznoposredniška družba mora dnevno za količnik likvidnosti prvega razreda oziroma mesečno za količnik likvidnosti drugega razreda izračunavati likvidnostno pozicijo. Borznoposredniška družba izračunava likvidnostno pozicijo s količnikom likvidnosti. Količnik likvidnosti je razmerje med vsoto finančnih sredstev v domači in tuji valuti in vsoto dospelih in kmalu dospelih obveznosti v domači in tuji valuti, glede na preostalo zapadlost.
 
(2)
Za namen prvega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba razvrstiti finančna sredstva in dospele in kmalu dospele obveznosti po preostali zapadlosti v dva razreda, in sicer:
 
1.
prvi razred: finančna sredstva in dospele in kmalu dospele obveznosti s preostalo zapadlostjo od enega do 30 dni in
 
2.
drugi razred: finančna sredstva in dospele in kmalu dospele obveznosti s preostalo zapadlostjo do 90 dni.
 
(3)
Borznoposredniška družba mora dnevno izračunavati količnik likvidnosti za prvi razred za pretekli delovni dan.
 
(4)
Borznoposredniška družba mora po stanju na zadnji dan v tekočem mesecu izračunati tudi količnik likvidnosti za drugi razred.
 
(5)
Količnik likvidnosti prvega razreda mora vedno znašati najmanj 1. Borznoposredniška družba mora, ko količnik likvidnosti prvega razreda pade pod vrednost 1,2 ali pred tem, glede na notranja pravila o upravljanju s tveganji, začeti izvajati procese, ki so potrebni za zagotavljanje zmanjševanja likvidnostnega tveganja.
 
(6)
Količnik likvidnosti drugega razreda je informativnega značaja.
 
(7)
Če borznoposredniška družba ne dosega zahteve iz prvega stavka petega odstavka tega člena, mora v poročilu o količnikih likvidnosti navesti razloge za nedoseganje.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window