Navigacija

Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2394/2013, stran 6862 DATUM OBJAVE: 19.7.2013

VELJAVNOST: od 3.8.2013 / UPORABA: od 3.8.2013

RS 60-2394/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.8.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/13

Časovnica

Na današnji dan, 1.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 3.8.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2394. Pravilnik o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja

 
 
Na podlagi petega odstavka 22. člena, četrtega odstavka 24. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) v zvezi s šesto in enajsto alinejo 125. člena, 140. člena in 160. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12 in 90/12 – ZDZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
 

P R A V I L N I K
o katastru čebelje paše, čebelarskem pašnem redu in programu napovedi medenja

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za pripravo in vodenje katastra čebelje paše, pripravo in izvajanje čebelarskega pašnega reda ter pripravo in izvajanje programa napovedi medenja v čebelarstvu.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
pasišče je območje v naravi z ugodnimi razmerami za pašo čebel;
 
2.
paša čebel je organiziran dovoz čebel na stojišče;
 
3.
stojišče je geografsko zaokrožen prostor na pasišču, namenjen za začasne dovoze čebel na pašo ali na prezimovanje po potrjenem pašnem redu;
 
4.
nepredvidljiva paša je časovno nepredvidljiva paša, prostorsko nepredvidljiva paša in paša na kmetijskih površinah, ki so zasejane s kmetijskimi kulturami v sistemu kolobarjenja:
 
4.
1. časovno nepredvidljiva paša je manina oziroma gozdna paša, ki se ne pojavlja redno vsako leto in ob določenem koledarskem času,
 
4.
2 prostorsko nepredvidljiva paša je paša, ki zajema zlasti manjša območja, kjer se medenje nepričakovano pojavi;
 
5.
prevozna enota je premičen čebelnjak, ki je prilagojen za prevažanje čebeljih panjev za namen izkoriščanja čebelje paše in za prezimovanje;
 
6.
izvajalec pašnega reda je lokalno čebelarsko društvo, ki na podlagi odobritve ministrstva, pristojnega za živinorejo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) upravlja s posameznim pasiščem na območju čebelarskega društva oziroma Čebelarska zveza Slovenije na območjih, kjer lokalna čebelarska društva ne predlagajo pašnega reda.
 

3. člen

(paša čebel)

 
Paša čebel na območju Republike Slovenije se izvaja v skladu z določbami zakona, ki ureja živinorejo, tega pravilnika, pravilnika, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč, ter v skladu s predpisi, ki določajo ukrepe za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje bolezni čebel.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window