Navigacija

Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-143/2010, stran 434 DATUM OBJAVE: 22.1.2010

VELJAVNOST: od 30.1.2010 / UPORABA: od 30.1.2010

RS 4-143/2010

Verzija 4 / 4

Čistopis se uporablja od 1.6.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 4/10, 107/11, 21/12, 78/20

Časovnica

Na današnji dan, 17.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.6.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

143. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike

 
Na podlagi 8. točke drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) in 42. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09) je strokovni svet na svoji seji dne 25. novembra 2009 sprejel
 

P R A V I L N I K
o priznanju dodatnega izobraževanja za revizorje, preizkušene računovodje, preizkušene notranje revizorje, preizkušene poslovne finančnike, preizkušene revizorje informacijskih sistemov in preizkušene davčnike

 

I. UVODNA DOLOČBA

 

1. člen

 
Ta pravilnik določa pogoje in način ugotavljanja in priznavanja dodatnega izobraževanja, ki je pogoj za objavo podatkov imetnikov strokovnega naziva revizor, preizkušeni računovodja, preizkušeni notranji revizor, preizkušeni poslovni finančnik, preizkušeni revizor informacijskih sistemov in preizkušeni davčnik v reviji Revizor in na domači strani medmrežja (odslej objava podatkov) kot oseb, ki v skladu z zahtevami kodeksov poklicne etike, ki urejajo delovanje oseb s strokovnimi nazivi, zagotavljajo stalno strokovno izobraževanje po pravilih Inštituta.
 

II. SPLOŠNE DOLOČBE

 

2. člen

 
(1)
Oseba, ki ji je Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) izdal potrdilo o pridobitvi strokovnega naziva (odslej imetnik strokovnega naziva), lahko vloži zahtevek za objavljanje podatkov vsaka tri leta. Inštitut podatke objavlja, če oseba s strokovnim nazivom predloži dokaze, da je opravila program dodatnega izobraževanja po tem pravilniku, s katerim je pridobil najmanj 120 točk v treh letih.
 
(2)
Če ima imetnik strokovnega naziva več strokovnih nazivov, mora za podaljšanje objave podatkov za vsak dodatni naziv zbrati dodatnih 60 točk v treh letih.
 
(3)
Iz dokazil, ki jih imetnik strokovnega naziva predloži za podaljšanje objave podatkov, mora izhajati, da je najmanj 60% ur potrebnega dodatnega izobraževanja pridobil z udeležbo ali predavanjem na raznih oblikah izobraževanja, ki jih organizira Inštitut, preostanek ur potrebnega dodatnega izobraževanja pa z drugimi oblikami izobraževanja s strokovnih področij, ki jih s svojo dejavnostjo pokriva Inštitut in ki jih priznava ta pravilnik.
 
(4)
Če se imetnik strokovnega naziva zaradi dalj časa trajajoče odsotnosti z dela (na primer zaradi porodniškega dopusta, odsotnosti z dela zaradi bolezni ali iz drugih razlogov), ki traja neprekinjeno najmanj šest mesecev, ne more udeleževati dodatnega izobraževanja, mu Inštitut na njegovo prošnjo zahtevano število točk zmanjša sorazmerno s časom trajanja njegove nezmožnosti udeleževati se izobraževanja. Imetnik strokovnega naziva mora prošnji predložiti dokazila o razlogu svoje nezmožnosti.
 

3. člen

 
Kot merska enota se za uro dodatnega izobraževanja šteje šolska ura (45 minut); za strokovni prispevek, objavljen v publikaciji, se šteje obračunska stran ((število znakov brez presledkov + število besed) : 1.900); za udeležbo na formalnih oblikah podiplomskega izobraževanja, ki jih organizirajo visokošolske organizacije, se šteje opravljen izpit; za udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira Inštitut za pridobitev strokovnih nazivov, pa prisotnost na vsaj 75% predavanj.
 

III. DRUGO DODATNO IZOBRAŽEVANJE, KI GA PRIZNA INŠTITUT

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window