Navigacija

Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1043/2019, stran 2835 DATUM OBJAVE: 12.4.2019

VELJAVNOST: od 27.4.2019 / UPORABA: od 27.4.2019

RS 24-1043/2019

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 5.2.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 24/19, 184/20, 163/21, 15/22

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.2.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1043. Pravilnik o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena, drugega odstavka 13. člena in sedmega odstavka 17. člena Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 45/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16 – popr.) ministrica za infrastrukturo izdaja
 

P R A V I L N I K
o odobritvi in nalogah delavnic za tahografe in naprave za omejevanje hitrosti

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S tem pravilnikom se podrobneje določijo način izvajanja postopkov in nalog, za katere pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) lahko pridobi odobritev delavnice za tahografe (v nadaljnjem besedilu: odobritev), pogoji in način dokazovanja, s katerimi vlagatelj dokazuje izpolnjevanje pogojev za odobritev, postopke za odobritev ter vsebino in obliko vloge za izdajo odobritve in njeno podaljšanje ter način obveščanja in vsebino oglasne deske delavnice za tahografe (v nadaljnjem besedilu: delavnica).
 
(2)
S tem pravilnikom se izvaja Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2016/799 z dne 18. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov (UL L št. 139 z dne 26. 5. 2016, str. 1), zadnjič spremenjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/502 z dne 28. februarja 2018 o spremembi o Izvedbene uredbe (EU) 2016/799 za določitev zahtev glede konstrukcije, preskušanja, namestitve, delovanja in popravila tahografov in njihovih sestavnih delov (UL L št. 85 z dne 28. 3. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2016/799/EU).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izraz tahograf, uporabljen v tem pravilniku, pomeni analogni tahograf, digitalni tahograf in pametni tahograf.
 

3. člen

(vrste delavnic)

 
(1)
Delavnica je stacionarna ali mobilna.
 
(2)
Stacionarna delavnica je delavnica, ki opravlja postopke in naloge na lokaciji in v prostorih, ki so navedeni v odločbi o odobritvi.
 
(3)
Mobilna delavnica je delavnica, ki izvaja postopke in naloge izven lokacije stacionarne delavnice.
 
(4)
Mobilna delavnica lahko pridobi odobritev za izvajanje postopkov in nalog iz 8. do 12. člena tega pravilnika.
 
(5)
Mobilna delavnica lahko postane tista delavnica, ki ima najmanj pet let neprekinjeno odobritev za stacionarno delavnico.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window