Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 28-1183/2014, stran 3496 DATUM OBJAVE: 18.4.2014

VELJAVNOST: od 19.4.2014 / UPORABA: od 19.4.2014

RS 28-1183/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.4.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 1.6.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 28/14

Časovnica

Na današnji dan, 1.6.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 19.4.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1183. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe

 
 
Na podlagi šestega odstavka 216. člena Energetskega zakona – EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14), 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11) in 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 31. redni seji dne 10. 4. 2014 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
(1)
S tem odlokom Občina Škofja Loka spreminja in dopolnjuje Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Škofja Loka in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 38/10) tako, da ureja področje izvajanja gospodarske javne službe dejavnost »operaterja distribucijskega sistema« skladno z določbami Energetskega zakona EZ-1.
 
(2)
V izvajanju odloka je poimenovanje javne službe dejavnost »sistemskega operaterja zemeljskega plina« treba razumeti kot dejavnost »operaterja distribucijskega sistema« (v nadaljevanju: dejavnost sistemskega operaterja) in »distribucijsko omrežje« kot »distribucijski sistem«.
 

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

 

2. člen

 
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
 

»3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Poleg pomenov, določenih v Energetskem zakonu EZ-1 (Uradni list RS, št. 17/14) v nadaljnjem besedilu: Energetski zakon) ter drugih predpisih, imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
 
1.
»javna služba« je dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina po tem odloku;
 
2.
»dejavnost operaterja distribucijskega sistema« je gospodarska javna služba dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina;
 
3.
»koncedent« je Občina Škofja Loka;
 
4.
»koncesija« je koncesija za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina po tem odloku;
 
5.
»koncesionar« je pravna oseba ali konzorcij, ki izvaja javno službo dejavnost operaterja distribucijskega sistema po tem odloku na podlagi koncesije;
 
6.
»koncesijsko območje« je območje Občine Škofje Loke;
 
7.
»konzorcij« je oznaka za dve ali več pravnih ali fizičnih oseb, ki na podlagi medsebojnega obligacijskopravnega razmerja, sklenjenega skladno s 45. členom tega odloka, vložijo skupno vlogo za pridobitev koncesije in se v njej zavežejo v primeru uspeha v postopku podelitve koncesije skupaj izvajati pravice in obveznosti koncesionarja;
 
8.
»podizvajalec« je izpolnitveni pomočnik koncesionarja;
 
9.
»uporabnik« je pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega sistema odjema ali v distribucijski sistem oddaja zemeljski plin;
 
10.
»distribucijsko omrežje« po odloku je omrežje – sistem – plinovodov, sestavljeno zlasti iz glavnega plinovoda, priključnih plinovodov, regulacijskih postaj in drugih naprav potrebnih za obratovanje sistema oskrbe z zemeljskim plinom, ki so funkcionalno zgrajene na območju Občine Škofja Loka in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev;
 
11.
»objekti in naprave koncesije« so vsi objekti in naprave, ki sestavljajo distribucijski sistem;
 
12.
»priključek« je sklop cevovodov in naprav (priključni plinovod), s katerimi so objekti odjemalca zemeljskega plina povezani z objekti in napravami distribucijskega sistema;
 
13.
»agencija« je Agencija za energijo, kot jo določa Energetski zakon EZ-1.
 
(2)
Ostali izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo Energetski zakon EZ-1 in drugi predpisi, ki urejajo dejavnost operaterja distribucijskega sistema in organizacijo trga z zemeljskim plinom.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window