Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-1154/2021, stran 3359 DATUM OBJAVE: 12.4.2021

VELJAVNOST: od 27.4.2021 / UPORABA: od 27.5.2021

RS 57-1154/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.5.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 57/21

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.5.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1154. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. marca 2021.
 
Št. 003-02-3/2021-29
 
Ljubljana, dne 3. aprila 2021
 
Borut Pahor predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV (ZZSDT-C)

 

1. člen

 
V Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 31/18) se v 3. členu sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
 
»– Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L št. 132 z dne 21. 5. 2016, str. 21);«.
 
Osma alineja se črta.
 
Dosedanje deveta do petnajsta alineja postanejo osma do štirinajsta alineja.
 

2. člen

 
V 5. členu se v drugem odstavku:
 
-
v 7. točki za besedo »opravljajo« doda beseda »tranzitne«;
 
-
v 12. točki besedilo »in šahovskih« črta.
 
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za tujce, ki želijo v Republiki Sloveniji opravljati prostovoljno delo, v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljno delo.«.
 
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za besedilom »tega člena« doda besedilo »in prejšnjega odstavka«.
 

3. člen

 
V 14. členu se v prvemu odstavku v 3. točki beseda »visokošolsko« nadomesti z besedo »višješolsko«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window