Navigacija

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3466/2018, stran 10856 DATUM OBJAVE: 2.11.2018

VELJAVNOST: od 17.11.2018 / UPORABA: od 17.11.2018

RS 70-3466/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.11.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 70/18

Časovnica

Na današnji dan, 25.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.11.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3466. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT)

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, ZVO-1B – 70/08, ZPNačrt-A – 108/09, ZUPUDPP – 80/10, ZKZ-C – 43/11, ZPNačrt-B – 57/12, ZUPUDPP-A – 57/12 in ZPNačrt-C – 109/12, Odločba US 76/14 in ZUUJFO – 14/15), 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 10. in 30. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 34. seji dne 18. 10. 2018 sprejel
 

O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT)

 

I. SPLOŠNE ODLOČBE

 

1. člen

 
(1)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za območje enote urejanja prostora z oznako TRŽ 11 (Tržič – BPT) (v nadaljevanju OPPN).
 
(2)
OPPN je izdelal STUDIOartiM, Martina Tomšič s.p., pod št. projekta 301/2017-U.
 

2. člen

 
(1)
Ta odlok določa opis prostorske ureditve, območje OPPN, umestitev načrtovane ureditve v prostor, pogoje priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, merila in pogoje za parcelacijo, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom, pogoje varovanja zdravja ljudi, etapnost izvedbe prostorske ureditve in velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
 
(2)
OPPN vsebuje tekstualni, grafični del in priloge.
 
a)
Tekstualni del odloka:
 
I. Splošne odločbe
 
II. Opis prostorske ureditve
 
III. Pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja
 
IV. Pogoji priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
 
V. Merila in pogoji za parcelacijo
 
VI. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov, ohranjanja narave ter varstvo kulturne dediščine
 
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
 
VIII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve
 
IX. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
 
X. Usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta
 
XI. Opremljanje stavbnih zemljišč
 
XII. Končne odločbe
 
b)
Grafični del odloka:
 
List 1
Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju 
M 1:5000
List 2
Prikaz meje ureditvenega območja na DOF
M 1:2500
List 3
Prikaz meje ureditvenega območja na geodetskem načrtu
M 1:500
List 4
Ureditvena situacija s prikazom poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro
M 1:1000
List 5
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
M 1:5000
List 6
Varovanje voda
M 1:1000
List 7
Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave in ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom 
M 1:1000
List 8
Prometne površine
M 1:1000
List 9
Odprte površine
M 1:1000
List 10
Vrste posegov
M 1:1000
List 11
Členitev območja BPT na morfološke enote in oštevilčenje objektov 
M 1:1000
List 12 
Ureditvena situacija
M 1:1000
 
c)
Priloge:
 
1.
Izvleček iz nadrejenih aktov
 
2.
Prikaz stanja prostora
 
3.
Smernice, analiza smernic in pridobljena mnenja
 
4.
Obrazložitev in utemeljitev OPPN
 
5.
Povzetek za javnost
 
6.
Sklep o začetku postopka
 
7.
Zapisnik javne obravnave
 
8.
Stališča do pripomb in predlogov
 
9.
Strokovne podlage:
 
-
Konservatorski načrt za prenovo industrijskega območja Bombažne predilnice in tkalnice Tržič, št. 14/2016-KN, Ljubljana, marec 2018 – analitični del, maj 2018 – načrtovalski del, LUZ, d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana (KNP);
 
-
PZI – Rekonstrukcija javne poti 928752 na območju BPT Tržič, št. K 127982, november 2017, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur;
 
-
PZI – ureditev parka in površin za pešce in kolesarje na območju BPT Tržič, št. K 127981, junij 2017, Protim Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, 4208 Šenčur.
 

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

 

3. člen

(Območje OPPN)

 
(1)
Območje ureditve obravnava industrijski kompleks Bombažne predilnice in tkalnice Tržič (v nadaljevanju BPT), ki leži ob sotočju Tržiške Bistrice in Mošenika, jugozahodno od Tržiča. Utesnjeno je v okljuki Tržiške Bistrice, ki ga obkroža s severne in zahodne strani ter omejeno na vzhodni in južni strani z rakami, umetnim vodotokom speljanim iz Mošenika ter občinsko cesto.
 
Kompleks BPT je bil zgrajen leta 1885 in obnovljen po požaru 1891. Proizvodni programi v BPT so se v zadnjih desetletjih postopoma zmanjševali, danes tekstilne proizvodnje ni več.
 
Celotno območje BPT je ovrednoteno kot industrijska dediščina (EŠD 14353 Tržič – Bombažna predilnica in tkalnica Tržič), ki jo je z novimi vsebinami mogoče ohraniti.
 
(2)
Območje obsega 6,6 ha in vključuje parcele v celoti ali dele parcel:
 
211/1, 594/1, 594/2, 594/3, 594/4, 596/2, 599/31, 599/32, 599/2, 599/10, 599/11, 599/12, 599/13, 599/14, 599/15, 599/16, 599/17, 599/18, 599/20, 599/21, 599/22, 599/23, 599/24, 599/25, 599/27, 599/28, 599/29, 599/30, 599/3, 599/4, 599/6, 599/7, 599/8, 599/9, 599/33, 599/34, 599/35, 599/36, 599/37, 599/38, 599/39, 599/40, 599/41, 599/42, 599/43, 599/44, 599/45, 602/11, 602/12, 602/14, 602/15, 602/16, 602/3, 602/4, 604/3, 604/11, 604/12, 604/13, 604/14, 604/15, 604/16, 604/17, 604/18, 604/19, 678/3 – del, 678/5, 679 – del (vse k.o. Tržič) in 1180/5 – del (k.o. Bistrica).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window