Navigacija

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3732/2011, stran 11326 DATUM OBJAVE: 2.11.2011

VELJAVNOST: od 17.11.2011 / UPORABA: od 1.4.2012

RS 87-3732/2011

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 1.4.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/11, 104/11

Časovnica

Na današnji dan, 30.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 1.4.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3732. Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice

 
 
Na podlagi 3., 4., 6., 7. in 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 21., 29., 49., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 IN 37/11), 2. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93, 66/93, 66/00 – odl. US, 61/02 – odl. US, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A), 141., 142. in 143. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 10. redni seji dne 17. 10. 2011 sprejel
 

O D L O K
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice

 

1. člen

 
Drugi odstavek 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08 in 99/08) se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Na območju Občine Brežice se zagotavljajo naslednje gospodarske javne službe:
 
1.
Obvezne lokalne gospodarske javne službe:
 
-
oskrba s pitno vodo,
 
-
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 
-
zbiranje komunalnih odpadkov,
 
-
prevoz komunalnih odpadkov,
 
-
obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
 
-
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 
-
urejanje in čiščenje javnih površin,
 
-
vzdrževanje občinskih cest,
 
-
vzdrževanje javne razsvetljave in
 
-
pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.
 
2.
Izbirna lokalna gospodarska javna služba:
 
-
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.«
 

2. člen

 
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1)
Občina Brežice posamezne vrste gospodarskih javnih služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
 
1.
v javnem podjetju:
 
-
oskrba s pitno vodo,
 
-
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
 
-
zbiranje komunalnih odpadkov,
 
-
prevoz komunalnih odpadkov,
 
-
obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
 
-
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 
2.
s podelitvijo koncesije:
 
-
urejanje in čiščenje javnih površin,
 
-
vzdrževanje občinskih cest,
 
-
vzdrževanje javne razsvetljave,
 
-
pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
 
-
dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
 

3. člen

 
V drugem in tretjem odstavku 19. členu odloka se izraz »vse do sklenitve koncesijske pogodbe« nadomesti z izrazom »vse do ustrezne podelitve javne službe«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window