Navigacija

Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Benedikt

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 77-4224/2010, stran 11334 DATUM OBJAVE: 4.10.2010

VELJAVNOST: od 5.10.2010 / UPORABA: od 5.10.2010

RS 77-4224/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.10.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 77/10

Časovnica

Na današnji dan, 18.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 5.10.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4224. Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Benedikt

 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 30. člena Statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 98/06) je župan Občine Benedikt dne 23. 9. 2010 sprejel
 

S K L E P
o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Benedikt

 

1. člen

(splošno)

 
S tem sklepom se prične postopek priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Benedikt (v nadaljevanju: OPN Benedikt).
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN Benedikt)

 
Občina Benedikt je lokalna skupnost, na območju katere veljajo naslednji prostorski akti:
 
-
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Benedikt, spremembe in dopolnitve v letu 2002 (Uradni list RS, št. 60/04, 48/05 – popr. in 39/10 – popr.) kot planski dokument,
 
-
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Benedikt (Uradni list RS, št. 41/05 in 47/05) kot izvedbeni prostorski dokument.
 
Razlogi za pripravo OPN Benedikt so naslednji:
 
-
prostorski akti, ki jih je Občina Benedikt pripravila in sprejela pred več kot petimi leti, pa zaostajajo za razvojnimi potrebami lokalne skupnosti in razvojnimi potrebami ostalih nosilcev razvoja v lokalni skupnosti,
 
-
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) v nadaljevanju: ZPNačrt) določa, da morajo lokalne skupnosti sprejeti prostorske akte, ki bodo v skladu z veljavno zakonodajo,
 
-
Občina Benedikt želi hkrati preveriti in dopolniti veljavne dolgoročne zasnove prostorskega razvoja posameznih področij in jih usmeriti v zagotavljanje izboljšanja kakovosti bivanja in v trajnostni razvoj območja.
 
Območje OPN Občine Benedikt obsega celotno območje Občine Benedikt, ki meri 24,14 km2.
 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 
Osnutek OPN se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev iz državnega strateškega prostorskega načrta, razvojnih programov posameznih področij in, razvojnih potreb občine ter izraženih razvojnih potreb drugih oseb. Vsebina strateškega in izvedbenega dela OPN se za naselje Benedikt, ki je občinsko središče pripravi na podlagi urbanističnega načrta, ki je obvezna strokovna podlaga za pripravo OPN.
 
Druge strokovne rešitve za izdelavo OPN Občine Benedikt morajo temeljiti na podrobni analizi stanja prostora ter strokovnih podlagah za poselitev v Skladu z določili ZPNačrta in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave OPN ter pogoji za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).
 
V postopku priprave OPN Benedikt se pripravi strokovna opredelitev sprejemljivosti pobud fizičnih in pravnih oseb ob upoštevanju funkcije poselitve, varstvenih režimov, okolja in zdravja ljudi ter ocene potreb in možnosti širitve naselij za posamezne dejavnosti na osnovi že izdelane analize prostih, ekstenzivno izrabljenih, degradiranih in drugih površin v naseljih in njihovi bližini.
 
Kolikor bodo posamezna področja OPN na strateškem ali izvedbenem nivoju zahtevala dodatno ali podrobnejše utemeljevanje, bo občina za to področje priskrbela dodatne strokovne podlage.
 
Pri pripravi OPN se uporabijo že pripravljene naslednje strokovne podlage:
 
-
Strokovne podlage za poselitev v Občini Benedikt (Lučka, Vanja Šendlinger s.p., 2009),
 
-
Urbanisti načrt naselja Benedikt (URBIS d.o.o., 2010),
 
-
veljavni občinski prostorski podrobnejši načrti,
 
-
Energetska zasnova Občine Benedikt (IBE d.d., 2002).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window