Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 23-849/2013, stran 2983 DATUM OBJAVE: 18.3.2013

VELJAVNOST: od 2.4.2013 / UPORABA: od 2.4.2013

RS 23-849/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.4.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 23/13

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 2.4.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

849. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju

 
 
Na podlagi petega odstavka 101. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za obrambo
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju

 

1. člen

 
V Pravilniku o službenih izkaznicah na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 26/00, 93/04 in 20/11) se besedilo 3. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Službena izkaznica pripadnika stalne sestave Slovenske vojske je velikosti 54 x 85,6 mm in odtisnjena na plastično podlago (standard CR 80) z zaščitnimi elementi.
 
Sprednja stran službene izkaznice je sestavljena iz polj zelene, sive in bele barve ter prevlečena z dodatno zaščito proti poškodbam in z ultravijoličnim zapisom s podatki o imetniku. V spodnjem desnem kotu je stiliziran simbol Triglava in pred njim znak Slovenske vojske.
 
Na sprednji strani službene izkaznice so naslednji elementi:
 
-
v levem zgornjem kotu je barvni grb Republike Slovenije v velikosti 9 x 12 mm,
 
-
desno od grba je napis v beli barvi »REPUBLIKA SLOVENIJA«, pod njim napis »MINISTRSTVO ZA OBRAMBO«, pod njim napis »SLOVENSKA VOJSKA«,
 
-
v desnem zgornjem kotu je napis v zeleni barvi »REPUBLIC OF SLOVENIA«, pod njim »MINISTRY OF DEFENCE«, pod njim »SLOVENIAN ARMED FORCES«,
 
-
med napisoma iz druge in tretje alineje tega odstavka se v belem polju na desni strani nahaja simbol zveze NATO, levo od njega pa simbol Evropske unije, oba v velikosti 6,5 x 5 mm,
 
-
pod grbom Republike Slovenije je fotografija imetnika službene izkaznice, če je vojaška oseba, v službeni ali bojni uniformi, v velikosti 21 x 27 mm,
 
-
pod fotografijo je belo polje velikosti 17 x 7 mm, namenjeno lastnoročnemu podpisu imetnika službene izkaznice,
 
-
desno od fotografije je napis »SLUŽBENA IZKAZNICA«, pod njim pa za vojaške osebe napis »Military Identification Card«, za civilne osebe pa »Identification Card«,
 
-
pod napisi iz prejšnje alineje je napis »Priimek/Last Name« in pod njim »Ime/Name« imetnika službene izkaznice,
 
-
pod priimkom in imenom je na službenih izkaznicah vojaških oseb napis »Čin/Rank«, ki se izpiše okrajšano v slovenskem jeziku in v primerljivi stopnji NATO, za civilne osebe pa napis »Naziv/Title«, ki se za strokovno tehnične delavce označi s kratico »STD« in v angleškem jeziku »PTW« (Professional Technical Worker), za uradnike pa uradniški naziv v slovenskem in angleškem jeziku,
 
-
pod činom oziroma nazivom je napis »Št. izk./ID No.«, ki se izpiše v petmestni številki.
 
Hrbtna stran službene izkaznice je od vrha proti dnu razdeljena v zeleno, sivo in belo barvno vodoravno polje.
 
Na hrbtni strani službene izkaznice so naslednji elementi:
 
-
v levem zgornjem kotu je na zelenem polju napis v beli barvi »PODATKI O IMETNIKU« ter pod njim napis v angleškem jeziku »Holder's personal data«,
 
-
v desnem zgornjem kotu je dvodimenzionalna črtna koda (PDF417) s podatki o službeni izkaznici oziroma imetniku,
 
-
v sredinskem sivem polju si od vrha navzdol sledijo zapisi osebnih podatkov imetnika službene izkaznice v slovenskem in angleškem jeziku, in sicer: datum rojstva, barva oči, krvna skupina z Rh faktorjem, višina in kategorija po ženevski konvenciji,
 
-
v belem polju je v levem kotu znak Slovenske vojske in pod njim napis »MILITARY PERSONNEL« za vojaške osebe oziroma »CIVILIAN PERSONNEL« za civilne osebe, ki sta umeščena v okvir črne barve zaobljenih robov,
 
-
desno od znaka je napis »Datum izdaje/Date Issued«, pod njim pa »Veljavnost do/Valid until«,
 
-
pod datumom veljavnosti in izdaje službene izkaznice si od vrha navzdol sledijo zapisi o izdajatelju, in sicer: »Izdajatelj/Authority«, pod njim »Generalštab SV«, pod njim pa napis »General Staff of SAF«,
 
-
desno od zapisov iz prejšnje alineje je žig izdajatelja, ki mu sledi zapis čina, imena in priimka ter dolžnost pooblaščene osebe izdajatelja in njen lastnoročni podpis.
 
Barva tiska na službeni izkaznici je črna, če ni izrecno drugače določeno, fotografija je barvna, grb Republike Slovenije, znak Slovenske vojske, simbola NATA in Evropske unije pa so v originalnih barvah.
 
Obrazec službene izkaznice po tem členu, označen s številko 1, je sestavni del tega pravilnika.«.
 

2. člen

 
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Službena izkaznica vojaških oseb, razporejenih na delovna mesta oziroma dela v ministrstvu ali v drugem državnem organu, na katerih se opravlja vojaška služba, razen pooblaščenih oseb Obveščevalno varnostne službe in inšpektorjev za obrambo, je po obliki in vsebini enaka kot službena izkaznica vojaške osebe iz prejšnjega člena.«.
 

3. člen

 
Četrti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Identifikacijska kartica je po obliki enaka kot službena izkaznica vojaške osebe iz 3. člena tega pravilnika in vsebuje iste elemente, razen napisov »SLUŽBENA IZKAZNICA« in »Military Identification Card« na sprednji strani službene izkaznice, pri čemer sta na tem mestu na identifikacijski kartici napisa »VOJAŠKA POLICIJA« in »Military Police Identification Card.«.
 
Peti do sedmi odstavek se črtajo.
 
Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo peti do osmi odstavek.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window