Navigacija

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-271/2011, stran 692 DATUM OBJAVE: 4.2.2011

RS 7-271/2011

 
 

271. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

 
 
Na podlagi 75. člena in za izvrševanje 74. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip (63/07 – popr.), 15/08 – odl. US, 64/08, 86/09 in 62/10 – ZUPJS) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se ureja javno financiranje študijske in obštudijske dejavnosti, investicij in investicijskega vzdrževanja ter razvojnih nalog na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, ter financiranje nacionalno pomembnih nalog z visokošolskega področja.
 
S to uredbo se ureja tudi javno financiranje študijske in obštudijske dejavnosti na koncesioniranih visokošolskih zavodih za koncesionirane študijske programe.
 
Koncesioniranim visokošolskim zavodom in zasebnim visokošolskim zavodom, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, se po javnih razpisih lahko dodeljujejo sredstva za razvojne naloge.
 
Po tej uredbi se financirajo tudi:
 
-
univerzitetne knjižnice in inštituti – druge članice javnih visokošolskih zavodov,
 
-
Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in
 
-
Evro-sredozemska univerza.
 
V tej uredbi se izraz visokošolski zavod uporablja za univerzo in samostojni visokošolski zavod.
 

2. člen

(način določitve sredstev za študijsko dejavnost in razvojne naloge)

 
Sredstva za študijsko dejavnost se za prvo in drugo stopnjo rednega študija določijo kot skupna sredstva (integralno financiranje) za visokošolski zavod v okviru temeljnega stebra financiranja in ne vključujejo financiranja študentov druge stopnje z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj drugi stopnji.
 
Javna sredstva za razvojne naloge visokošolskih zavodov se dodeljujejo v okviru razvojnega stebra financiranja.
 

II. SREDSTVA ZA ŠTUDIJSKO DEJAVNOST

 

1. Splošno

 

3. člen

(opredelitev študijske dejavnosti)

 
Študijska dejavnost visokošolskih zavodov je:
 
-
pedagoška in z njo povezana znanstvenoraziskovalna, umetniška in strokovna dejavnost,
 
-
knjižničarska, informacijska, organizacijska, upravna in druga infrastrukturna dejavnost.
 
Sredstva za študijsko dejavnost lahko javni visokošolski zavodi namenijo za:
 
-
plače in druge izdatke za zaposlene,
 
-
prispevke delodajalca za socialno varnost,
 
-
izdatke za blago in storitve in
 
-
plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja študijske dejavnosti.
 
Sredstva za študijsko dejavnost javni visokošolski zavodi lahko namenijo tudi za nakup nematerialnega premoženja, nakup in vzdrževanje opreme, investicijsko vzdrževanje ter plačila obresti in odplačila kreditov, h katerim je bilo dano poroštvo Republike Slovenije, vendar le ob pogoju, da so predhodno zagotovljena sredstva za namene iz prejšnjega odstavka.
 
Sredstva za študijsko dejavnost koncesionirani visokošolski zavodi lahko namenijo za:
 
-
plače in druge izdatke za zaposlene,
 
-
prispevke delodajalca za socialno varnost,
 
-
izdatke za blago in storitve in
 
-
plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja koncesioniranega študijskega programa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window