Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2327/2019, stran 5996 DATUM OBJAVE: 26.7.2019

VELJAVNOST: od 3.8.2019 / UPORABA: od 3.8.2019

RS 47-2327/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 3.8.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 47/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 3.8.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2327. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/16), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17) ter Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 5. redni seji dne 11. 7. 2019 sprejel
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

 

1. člen

 
V Pravilniku o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 62/17, v nadaljevanju: pravilnik) se 2. točka petega odstavka 3. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»2. Lastniki objektov na območju aglomeracij Slovenska Bistrica, Zgornja Polskava, Spodnja Polskava, Pragersko, Leskovec in Šmartno na Pohorju in v 100 m pasu izven aglomeracij, kjer je že zgrajena javna kanalizacija in je na razdalji 100 m oddaljenosti omogočena priključitev na njo.«.
 

2. člen

 
Drugi stavek prvega odstavka 4. člena pravilnika se dopolni tako, da se pred piko doda besedilo: »ali posreduje na e-pošto: obcina@slov-bistrica.si«.
 
Peti odstavek se dopolni in spremeni tako, da se glasi:
 
»(5) Kandidati se na razpis prijavijo s pisno vlogo. Če vloga ni popolna se vlagatelja pozove k dopolnitvi. Vlagatelj mora vlogo dopolniti v roku 15 (petnajst) dni od prejema poziva. Vloga se bo štela za prispelo z dnem prispetja dopolnitve. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj kot potrebnih sredstev v vlogah, bodo imele prednost vloge, iz katerih bo razvidno, da se gradi skupna MKČN. V primeru, da bo vrednost še vedno presegala razpoložljiva sredstva se kot tretji kriterij upošteva vrstni red prispelih vlog.«
 

3. člen

 
Prvi odstavek 5. člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
 
»(1) Upravičenci morajo najkasneje v roku enega leta od vročitve odločbe o odobritvi sofinanciranja, predložiti obvestilo o dokončanju investicije z vsemi zahtevanimi dokazili in prilogami iz javnega razpisa, kakor tudi dokazila o izvedeni gradnji in obratovanju MKČN:
 
1.
Analizni izvid oziroma poročilo o prvih meritvah za MKČN grajeno po 1. 1. 2016 ali oceno obratovanja za MKČN grajeno pred 1. 1. 2016.
 
2.
Račune oziroma potrdila o plačilu za nakup in gradnjo MKČN.
 
3.
Vodno soglasje, v kolikor je bila MKČN zgrajena po 1. 1. 2016 in se nahaja na erozijskem območju ali vodovarstvenem območju.
 
Po predloženih dokazilih bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od podpisa pogodbe.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window