Navigacija

Uredba o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1295/2013, stran 4024 DATUM OBJAVE: 19.4.2013

VELJAVNOST: od 4.5.2013 / UPORABA: od 4.5.2013

RS 33-1295/2013

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 14.2.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 33/13, 9/15

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.2.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1295. Uredba o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati

 
Na podlagi tretjega odstavka 21.a člena Zakona o bla­govnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 - uradno prečiščeno besedilo in 83/12) in sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 - uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 - ZUKN, 8/12 in 21/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o postopkih ravnanja v primeru motenj in nestabilnosti na trgu pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta uredba določa postopke, merila in organizacijske ukrepe, ki se sprejmejo v primeru motenj in nestabilnosti pri preskrbi z nafto in naftnimi derivati na trgu Republike Slovenije ali zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slo­venije o sproščanju obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.
 
(2)
Ta uredba določa tudi omejitve porabe nafte in naftnih derivatov ter postopke in ukrepe, ki se nanašajo na prednostno obravnavo preskrbe nekaterih skupin uporabnikov z nafto in naftnimi derivati v skladu z Direktivo Sveta 2009/119/ES z dne 14. septembra 2009 o obveznosti držav članic glede vzdrževa­nja minimalnih zalog surove nafte in/ali naftnih derivatov (UL L št. 265 z dne 9. 10. 2009, str. 9).
 

2. člen

(organizacijski ukrepi za zagotavljanje zanesljive preskrbe z nafto in naftnimi derivati)

 
(1)
Organizacijski ukrepi (v nadaljnjem besedilu: ukrepi) za zagotavljanje zanesljive preskrbe z nafto in naftnimi derivati so:
 
a)
v primeru manjših motenj in nestabilnostih na trgu:
 
-
ukrepi za uvedbo posebnih ali splošnih omejitev porabe nafte in naftnih derivatov;
 
-
ukrepi za spodbuditev povečanja proizvodnje in uvoza naftnih derivatov;
 
b)
v primeru večjih motenj in nestabilnostih na trgu ali za­radi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije ukrepi za sproščanje obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.
 
(2)
Za manjšo motnjo in nestabilnost na trgu iz a) točke prejšnjega odstavka se šteje motnja in nestabilnost na trgu, ki traja teden dni ali manj.
 
(3)
Za večjo motnjo in nestabilnost na trgu iz točke b) prvega odstavka tega člena se šteje veliko in nenadno zmanj- šanje oskrbe s surovo nafto ali naftnimi derivati v Evropski uniji ali v državi članici, ki je ali ni privedlo do dejanske mednarodne odločitve o dajanju zalog v promet in traja več kot teden dni.
 
(4)
Ukrepi iz a) točke prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo sočasno z ukrepi iz b) točke prvega odstavka tega člena.
 

3. člen

(posebni ali splošni organizacijski ukrepi za omejitev porabe nafte in naftnih derivatov)

 
(1)
Ukrepi iz a) točke prvega odstavka prejšnjega člena se delijo na:
 
-
milejše ukrepe,
 
-
srednje težke ukrepe in
 
-
težje ukrepe.
 
(2)
Milejši ukrepi iz prejšnjega odstavka so:
 
-
spodbujanje eko vožnje, povečevanja števila potnikov v avtomobilu in uporabe javnih prevoznih sredstev,
 
-
spodbujanje dela na domu in prilagajanje delovnega časa (več ur dnevno in krajši delovni teden),
 
-
vzpostavljanje drugih oblik ogrevanja in nižja tempera­tura na delovnem mestu.
 
(3)
Srednje težki ukrepi iz prvega odstavka tega člena so:
 
-
omejitev hitrosti vožnje osebnih avtomobilov in motornih koles,
 
-
omejitev vožnje osebnih vozil in motornih koles po sis­temu sode in lihe številke na registrski tablici,
 
-
omejitev plovbe ladij in letal, ki za pogon uporabljajo naftne derivate,
 
-
omejitev delovnega časa na bencinskih servisih,
 
-
prepoved tekmovalnih in rekreativnih prireditev za vozi­la, ki za svoje delovanje uporabljajo naftne derivate,
 
-
prepoved vadbenih poletov motornih zrakoplovov za turistične in športne namene,
 
-
prepoved vožnje tovornih motornih vozil na relacijah, na katerih obstaja alternativni prevoz po železnici,
 
-
prepoved uporabe agregatov za proizvodnjo električne energije, ki delujejo na naftne derivate.
 
(4)
Težji ukrepi iz prvega odstavka tega člena so:
 
-
prepoved izvoza nafte in naftnih derivatov,
 
-
prepoved prometa s posameznimi naftnimi derivati, omejitev prometa s posameznimi naftnimi derivati glede ko­ličine ali kakovosti in določitev posebnih pogojev za promet s posameznimi naftnimi derivati,
 
-
obveznost nekaterih podjetij, da morajo dati v promet določene količine ali vrste naftnih derivatov in da jih morajo dati na razpolago ali dobaviti določenim uporabnikom ali uporabni­kom po določenem vrstnem redu,
 
-
obveznost nekaterih podjetij, da si morajo ustvariti rezer­ve in v njih hraniti določene količine in vrste naftnih derivatov.
 
(5)
Na podlagi ocenjenega stanja na trgu nafte in naftnih derivatov se najprej uporabijo milejši ukrepi, nato, če ti ne zadoščajo, srednje težki ukrepi in šele na koncu težji ukrepi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window