Navigacija

Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 38-1476/2013, stran 4551 DATUM OBJAVE: 3.5.2013

RS 38-1476/2013

 
 

1476. Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

 
 
Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2) ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-5/2013 z dne 25. 3. 2013 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo na 31. redni seji dne 18. aprila 2013 sprejel
 

S T A L I Š Č E 18
Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

 

I. UVOD

 

1. člen

(Vsebina Stališča)

 
(1)
Stališče Revizijskega sveta o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (odslej Stališče) pojasnjuje postopke pri posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi revizor na podlagi 2. točke prvega odstavka 2. člena Sklepa o revizijskem pregledu letnega poročila investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 54/12; odslej Sklep).
 
(2)
Določila Stališča se smiselno uporabljajo za vse investicijske sklade, ki so zavezani pripravi letnega poročila po Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 – ZPre-1C, 55/12 in 96/12 – ZPIZ-2; odslej ZISDU-2).
 
(3)
Kadar se Stališče sklicuje na določila drugih predpisov, se ta določila uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(Opredelitev pojmov)

 
Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja revidiranje, in drugih pravil revidiranja ter splošnih aktih, izdanih na podlagi ZISDU-2.
 

II. DOLOČILA O REVIZIJSKEM PREGLEDU

 

3. člen

(Vsebina pregleda)

 
(1)
Revizijski pregled obsega pregled:
 
1.
naložb investicijskega sklada,
 
2.
vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe,
 
3.
postopkov upravljanja tveganj in
 
4.
poslov s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami.
 
(2)
Na podlagi revizijskega pregleda revizor skladno s pravili revidiranja iz prvega odstavka 4. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) pripravi poročilo, ki obsega revizorjevo poročilo:
 
1.
o naložbah investicijskega sklada,
 
2.
o vrednosti enote premoženja odprtega investicijskega sklada oziroma knjigovodske vrednosti delnic investicijske družbe,
 
3.
o upravljanju tveganj in
 
4.
o poslih s skrbnikom oziroma z njim povezanimi osebami.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window