Pravilnik o bivanju v Centru za tujce, deponiranju lastnih sredstev ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-381/2015, stran 861 DATUM OBJAVE: 20.2.2015

RS 11-381/2015

 
 

381. Pravilnik o bivanju v Centru za tujce, deponiranju lastnih sredstev ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 76. člena, četrtega odstavka 76.a člena, petega odstavka 84. člena in tretjega odstavka 103. člena ter za izvrševanje 75. in 76.b člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo in 90/14) izdaja ministrica za notranje zadeve
 

P R A V I L N I K
o bivanju v Centru za tujce, deponiranju lastnih sredstev ter obliki in vsebini izkaznice o dovolitvi zadrževanja na območju Republike Slovenije

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa:
 
-
postopek nastanitve tujca v Centru za tujce (v nadaljnjem besedilu: center),
 
-
pravila bivanja tujca v centru,
 
-
pogoje in postopek deponiranja lastnih denarnih sredstev tujca in vračila teh sredstev tujcu, ki mu je policija odredila omejitev gibanja in nastanitev v centru,
 
-
obliko, vsebino in postopek izdaje izkaznice o dovolitvi zadrževanja.
 

2. člen

(uporaba)

 
(1)
Ta pravilnik velja v prostorih centra (sprejemni prostori, nastanitveni prostori, prostori za obiske, sanitarni prostori, prostori za rekreacijo, jedilnica in poslovni prostori) in na celotnem območju centra (funkcionalno zemljišče in objekti znotraj ograje centra) za zaposlene, obiskovalce, zunanje sodelavce in za vse tujce, nastanjene v centru na podlagi Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo in 90/14; v nadaljnjem besedilu: zakon).
 
(2)
Ta pravilnik, razen 6., 11., 43. člena, tretje alineje 45. člena in 48. člena, se uporablja tudi za prosilce za mednarodno zaščito, nastanjene v centru na podlagi 51. in 59. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 98/11 – odl. US, 83/12, 111/13 in 114/13 – odl. US).
 

3. člen

(seznanitev s pravili)

 
(1)
Ta pravilnik je preveden v albanski, angleški, arabski, farsi, urdu, ruski, francoski, italijanski, nemški, srbski in španski jezik. Po potrebi se pravilnik lahko prevede še v druge jezike.
 
(2)
Pristojni uslužbenec centra tujca ob nastanitvi v center ustno seznani s pravili bivanja v centru in požarnim redom ter mu izroči izvod pravilnika v njemu razumljivem jeziku. Tujec ob prevzemu pravilnika podpiše izjavo o seznanitvi z določbami tega pravilnika in požarnim redom.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window