Navigacija

Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2572/2011, stran 7878 DATUM OBJAVE: 8.7.2011

VELJAVNOST: od 9.7.2011 / UPORABA: od 9.7.2011

RS 55-2572/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 55/11

Časovnica

Na današnji dan, 16.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.7.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2572. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija

 
 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09, 51/10), 4., 26. in 30. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 70/08, 108/09), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 44/05, 40/06, 115/06, 17/08, 108/09, 45/10, 9/11), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 6. redni seji dne 8. 6. 2011 sprejel
 

O D L O K
o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija

 

1. člen

 
Četrti odstavek 9. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija (Uradni list RS, št. 2/02) se spremeni tako, da se glasi:
 
»Ustrezne občinske upravne službe lahko z odločbo zahtevajo odstranitev odpadkov, ki so odloženi izven posod za odpadke in niso v tipiziranih označenih vrečah. Odstranitev teh odpadkov gre v breme povzročitelja, kolikor ta ni znan pa v breme lastnika zemljišča, v primeru, da izvaja posest druga oseba, pa v breme osebe, ki izvaja posest.«
 

2. člen

 
33. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
 
»Z globo 3.000 EUR se kaznuje za prekrške izvajalec javne službe, če:
 
1.
ne organizira odvoza kosovnih odpadkov skladno s programom ali naročilom oziroma ob odvozu ne očisti odjemnih mest (6. člen),
 
2.
ne očisti odjemnega mesta, če so ga pri praznjenju posod za odpadke onesnažili (15. člen),
 
3.
ne praznijo posod za odpadke, skladno z razporedom odvoza (23. člen),
 
4.
na zahtevo povzročiteljev ali pristojnih inšpekcijskih služb ne čistijo in vzdržujejo posod za odpadke, dotrajanih posod ne nadomeščajo z novimi ali rabljenimi (21. člen),
 
5.
ne priskrbijo ustreznih posod na območjih, kjer je uvedeno ločeno zbiranje odpadkov (22. člen),
 
6.
odvažajo odpadke z neprimernimi vozili (24. člen),
 
7.
ne opravijo odvoza odpadkov najkasneje po prenehanju ovire ali višje sile (24. člen),
 
8.
odlaga odpadke izven določenega odlagališča oziroma mesta na odlagališču, ki ga določi upravljalec, odlaga na odlagališče nenevarnih odpadkov nevarne odpadke in odpadke za katere si ni pridobil strokovnega mnenja,
 
9.
ne obvešča povzročiteljev o ekoloških otokih in zbirno-reciklažnih centrih ter razporedom odvoza kosovnih in nevarnih komunalnih odpadkih (6. člen, 13. člen),
 
10.
ne uredi ekoloških otokov in zbirno-reciklažnih centrov v skladu s tem odlokom (11. člen, 12. člen),
 
11.
ne vodi katastra in evidenc (17. člen).
 
Z globo 1.000 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
 

3. člen

 
34. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
 
»Z globo 3.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot povzročitelj:
 
1.
se ne vključi v odvoz odpadkov,
 
2.
odlaga posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi v posode za komunalne odpadke (7. člen),
 
3.
ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta, skladno z navodili izvajalcev (10. člen),
 
4.
v času odvoza ne pripelje posod za odpadke na odjemno mesto in jih po izpraznitvi ne vrne na zbirno mesto (14. člen),
 
5.
ne odlaga odpadkov v posode za odpadke (8. člen),
 
6.
ne odlaga odpadkov v ustrezne tipizirane posode za ločeno zbiranje odpadkov (8. člen),
 
7.
odlaga odpadke izven odlagališča odpadkov (28. člen),
 
8.
odlaga na odlagališče nenevarnih odpadkov nevarne odpadke (25. člen),
 
9.
onemogoča ali ovira dostop do odjemnega mesta ali ekološkega otoka (15. člen),
 
10.
ne najavi javne prireditve in čistilne akcije (18. člen),
 
11.
kuri komunalne odpadke,
 
12.
odlaga odpadke v tipizirane posode na javnih površinah.
 
Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
 
Z globo 500 EUR se kaznuje fizična oseba – posameznik, če kot povzročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window