Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-288/2019, stran 639 DATUM OBJAVE: 11.2.2019

VELJAVNOST: od 26.2.2019 / UPORABA: od 26.2.2019

RS 9-288/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.2.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.2.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 9/19

Časovnica

Na današnji dan, 4.2.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.2.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

288. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 31. januarja 2019.
 
Št. 003-02-1/2019-4  
 
Ljubljana, dne 8. februarja 2019  
 
Borut Pahor l.r. predsednik Republike Slovenije 
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAVAROVALNIŠTVU (ZZavar-1A) 

 

1. člen

 
V Zakonu o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) se v 2. členu 3. točka spremeni tako, da se glasi:
 
»3. Direktiva (EU) 2016/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. januarja 2016 o distribuciji zavarovalnih produktov (prenovitev) (UL L št. 26 z dne 2. februarja 2016, str. 19);«.
 

2. člen

 
Naslov 3. člena se spremeni tako, da se glasi: »(uporaba zakona za pozavarovanja, lastne zavarovalnice in lastne pozavarovalnice)«.
 
Za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) Ta zakon se uporablja tudi za lastne zavarovalnice in lastne pozavarovalnice, če v posameznih določbah tega zakona ni drugače določeno.«
 

3. člen

 
Za 7. členom se doda nov pododdelek 1.2.2.a in novi 7.a, 7.b, 7.c, 7.č, 7.d, 7.e in 7.f členi, ki se glasijo:
 

»1.2.2.a Pojmi v zvezi z distribucijo zavarovalnih produktov

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window