Navigacija

Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 178-3516/2021, stran 10432 DATUM OBJAVE: 12.11.2021

VELJAVNOST: od 13.11.2021 do 30.6.2022 / UPORABA: od 13.11.2021 do 30.6.2022

RS 178-3516/2021

Verzija 3 / 4

Čistopis se uporablja od 31.12.2021 do 30.6.2022. Status čistopisa na današnji dan, 28.1.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 178/21, 182/21, 207/21

Časovnica

Na današnji dan, 28.1.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 31.12.2021
    DO 30.6.2022
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 
 

3516. Pravilnik o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) minister za zdravje izdaja
 

P R A V I L N I K
o izvajanju mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2

 

1. člen

 
S tem pravilnikom se določajo način izvedbe mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2, poročanje in posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov izvedbe mikrobioloških preiskav na virus SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test PCR).
 

2. člen

 
(1)
Pacienta na test PCR, kadar je ta medicinsko indiciran, napoti izbrani osebni zdravnik, lečeči zdravnik ali epidemiolog.
 
(2)
Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki izvaja hitre antigenske teste (v nadaljnjem besedilu: test HAG), v primeru pozitivnega rezultata testa HAG takoj odvzame bris za test PCR in ga posreduje v analizo javnemu zavodu iz prvega ali drugega odstavka 22. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) (v nadaljnjem besedilu: javni zavod). Če izvajalec iz prejšnjega stavka odvzema brisa za test PCR ne izvaja, pacienta najkasneje v dveh urah po pozitivnem rezultatu naroči na odvzem brisa za test PCR pri drugem izvajalcu, ki odvzeme izvaja, in o terminu za odvzem brisa obvesti pacienta.
 
(3)
Odvzem brisa za test PCR ali za test HAG lahko izvede le zdravstveni delavec, ki je za to ustrezno usposobljen, pri čemer upošteva strokovne smernice za odvzem brisa.
 
(4)
Ne glede na prvi odstavek tega člena so do odvzema brisa za PCR test brez napotitve upravičeni tudi pacienti, ki pred odvzemom brisa na vpogled predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje na SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: test HAG za samotestiranje), in pacienti, ki izkažejo pozitiven rezultat testa HAG, opravljenega pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki zdravstvene dejavnosti ne opravlja v mreži javne zdravstvene službe (v nadaljnjem besedilu: zasebni izvajalci).
 
(5)
Dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG za samotestiranje iz prejšnjega odstavka je:
 
-
fotografija testa HAG za samotestiranje, opravljena v ustreznem časovnem oknu po odvzemu brisa glede na navodila za izvedbo testa, iz katere je razviden datum in čas opravljenega samotestiranja, ter osebna izkaznica ali drug uradni identifikacijski dokument, na katerem so navedeni točni osebni podatki in na katerem fotografija izkazuje imetnikovo podobo (v nadaljnjem besedilu: osebni dokument), ali
 
-
fotografija, iz katere je razvidna prava podoba pacienta, fotografija testa HAG za samotestiranje ter datum in čas opravljenega samotestiranja.
 
(6)
Za potrebe izkazovanja datuma in časa testiranja iz prejšnjega odstavka pacient na test HAG za samotestiranje zapiše datum in čas samotestiranja.
 
(7)
Če pacient nima dokazila iz petega odstavka tega člena, pred odvzemom brisa za test PCR na vpogled predloži test HAG za samotestiranje, zaščiten v neprodušni prosojni zaščiti.
 
(8)
Dokazilo o opravljenem testu pri zasebnem izvajalcu je praviloma zapis v Centralnem registru podatkov o pacientih (v nadaljnjem besedilu: CRPP).
 
(9)
Javni zdravstveni zavodi zagotovijo vstopno točko in vzpostavijo način naročanja za paciente iz četrtega odstavka tega člena. Način naročanja (kontaktni številki oziroma elektronski naslov in urnik delovanja) objavijo na svoji spletni strani. Na enak način lahko vstopne točke in način naročanja vzpostavijo tudi drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti. Izvajalec odvzame bris za test PCR najpozneje v 24 urah po naročilu pacienta. Pacient dokazilo o samotestiranju iz tega člena predloži na vpogled pri izvajalcu odvzema brisa za test PCR pred samim odvzemom brisa. Izvajalci dokazil o samotestiranju iz tega člena ne smejo hraniti, obdelovati ali od pacientov zahtevati, da jih na kakršenkoli način posredujejo.
 

3. člen

 
(1)
Izvajalec mora javnemu zavodu ob naročilu testa PCR v elektronski ali pisni obliki zagotoviti točne in celovite podatke, ki omogočajo vnos diagnoze, izvida in rezultata testa PCR v CRPP, za paciente z mobilno telefonsko številko obveščanje pacienta o rezultatih testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje pacientov prek SMS, izvedbo epidemiološke ankete in izpis Digitalnega COVID potrdila EU (v nadaljnjem besedilu: potrdilo EU DC).
 
(2)
Javni zavod mora ne glede na to, ali mu izvajalec podatke iz prejšnjega odstavka posreduje v elektronski ali papirni obliki, vse posredovane podatke evidentirati v svojem informacijskem sistemu tako, da je ob avtorizaciji izvida testa PCR zagotovljeno avtomatsko posredovanje diagnoze, izvida in rezultata testa PCR v CRPP, za paciente z mobilno telefonsko številko obveščanje pacienta o rezultatu testa PCR z nacionalnim sistemom za obveščanje pacientov prek SMS, izvedba epidemiološke ankete, nadzor nad številom posredovanih rezultatov testov PCR po izvajalcu in izpis potrdila EU DC.
 
(3)
Javni zavod poroča v CRPP v skladu s tehničnimi navodili, ki jih določi Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ), pri tem pa upošteva določbe zakona, ki ureja obdelavo podatkov v zbirkah s področja zdravstvenega varstva.
 
(4)
Izvajalec in javni zavod se dogovorita o načinu obveščanja izvajalca o rezultatu testa PCR.
 
(5)
Izvajalec zagotavlja obveščanje pacientov o rezultatu testa PCR v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v 12 urah od avtorizacije izvida testa PCR. Če za obveščanje pacientov uporablja storitve nacionalnega sistema za obveščanje pacientov o rezultatih testa PCR prek SMS v upravljanju NIJZ, mora zagotoviti sprotno spremljanje podatkov o neuspelih obveščanjih, ki jih zagotavlja NIJZ, in v teh primerih paciente obvestiti o rezultatu testa PCR na drug način. Za paciente, ki nimajo mobilne telefonske številke, izvajalec zagotavlja drug ustrezen način za obveščanje o rezultatu testa PCR.
 
(6)
NIJZ do petega dne v mesecu za pretekli mesec pripravi poročilo o številu posredovanih rezultatov testov PCR v CRPP po izvajalcih in ga v obliki, ki jo dogovori z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS), posreduje ZZZS in ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window