Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2595/2011, stran 7915 DATUM OBJAVE: 8.7.2011

VELJAVNOST: od 9.7.2011 / UPORABA: od 9.7.2011

RS 55-2595/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.7.2011 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 55/11

Časovnica

Na današnji dan, 12.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.7.2011
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2595. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 8. redni seji dne 23. 6. 2011 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja Šmartno jug – 2. del

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za prostorski akt)

 
(1)
S tem odlokom se v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, št. 22/88, 29/91 in Uradni list RS, št. 89/02, 7/04, 44/04, 44/05, 100/06, 89/09), ter Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šmartno pri Litiji za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Šmartno pri Litiji za obdobje 1986–1990 za območje Občine Litija (Uradni list RS, št. 86/01, 5/04, 51/04, 126/04) sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za območje urejanja Šmartno jug – 2. del, ki na jugu in vzhodu meji z obstoječo pozidavo naselja Šmartno, severno in zahodno pa prehaja v površine kmetijskih zemljišč. Prostorska enota je namenjena izključno stanovanjski rabi. Odgovorni prostorski načrtovalec in vodja projekta je Tomaž Jelovšek, u. d. i. a., ZAPS A-1100.
 
(2)
OPPN je izdelan na podlagi naslednjih idejnih načrtov in strokovnih podlag:
 
-
Geodetski načrt, Matrika, Andrej Novak s.p., Paradiž 3, 8210 Trebnje.
 
-
Prikaz stanja prostora za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta z oznako Šmartno jug – 2. del (Matrika svetovanje, prostorske storitve, d.o.o., Tacenska 93, 1000 Ljubljana, maj 2010).
 
(3)
OPPN je izdelalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve, d.o.o., v decembru 2010, pod št. projekta OPPN-002/2010-ŠMA.
 

2. člen

(vsebina odloka)

 
Ta odlok določa:
 
(1)
Opis in umestitev prostorske ureditve, zasnovo projektnih rešitev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
 
(2)
Sestavine OPPN-ja iz prejšnjega odstavka so podrobneje navedene v 3. členu tega odloka.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
I. Besedilni del
 
Besedilo odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
 
II. Grafični del
 
List 1.1 Izsek iz kartografskega dela
prostorskega plana občine              M 1:2880
List 1.2 Lega prostorske ureditve v širšem
območju                       M 1:2000
List 1.3 Lega prostorske ureditve          M 1:1000
List 2.1 Geodetski načrt               M 1:500
List 2.2 Načrt parcelacije z zakoličbenimi
točkami                        M 1:500
List 2.3 Zakoličbene točke
List 3.1 Zasnova prometne infrastrukture       M 1:500
List 3.2 Zasnova komunalne in energetske
infrastrukture                    M 1:500
List 3.3 Načrt ureditve                M 1:400
List 3.4 Regulacijska karta              M 1:400
List 3.5 Značilni prerezi               M 1:400
List 3.6 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji                        M 1:500
List 3.7 Razporeditev javnih in zasebnih površin   M 1:500
List 3.8 Etapnost izvedbe               M 1:500
List 3.9 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami         M 1:500.
 
III. Priloge OPPN:
 
-
Povzetek za javnost;
 
-
Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta;
 
-
Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta;
 
-
Seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora;
 
-
Smernice nosilcev urejanja prostora.
 

II. SKUPNA DOLOČILA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window