Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 6 (krajše: SD OPN – št. 6)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1714/2018, stran 5254 DATUM OBJAVE: 25.5.2018

VELJAVNOST: od 25.4.2018 / UPORABA: od 25.5.2018

RS 35-1714/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/18

Časovnica

Na današnji dan, 16.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1714. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 6 (krajše: SD OPN – št. 6)

 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) in 17. člena Statuta Občine Cerknica UPB-1 (Uradni list RS, št. 2/17) župan Občine Cerknica sprejema
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 6 (krajše: SD OPN – št. 6)

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

 
(1)
V maju 2012 je občina sprejela Odlok o prostorskem načrtu Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 48/12), ki je temeljni prostorski razvojni dokument občine in je nadomestil prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica. Sledila sta dva popravka (Uradni list RS, št. 58/13, 1/14) in malo večje spremembe v 2014 in 2016, ki pa še vedno niso bile konceptualne narave (Uradni list RS, št. 76/14, 38/16)
 
(2)
V obstoječem OPN so vključene vse strateške razvojne potrebe občine. Od zadnjih sprememb se je nabralo od 50–60 pobud. Zadostiti želimo zakonskim zahtevam, ZPNačrt namreč v 47. členu pravi, da kadar so izražene razvojne potrebe v obliki pobude po spremembi namenske rabe zemljišč, morajo biti le-te ustrezno utemeljene. Izpolnjevanje pogojev pa mora občina ugotavljati najmanj enkrat na dve leti. V letu 2017 je bila sprejeta nova prostorska in gradbena zakonodaja. Gradbeni zakon (GZ) in Zakon o urejanju prostora (ZUREP-2) sta že v veljavi, vendar se ju začne uporabljati šele s 1. 6. 2018. V kolikor se bo pokazala potreba, se akt tudi dopolni glede na določila nove prostorske in gradbene zakonodaje.
 

2. člen

(območje, predmet in vrsta postopka SD OPN – št. 6)

 
(1)
SD OPN – št. 6 Občine Cerknica se izdela za celotno območje Občine Cerknica.
 
(2)
Predmet SD OPN – št. 6 je dopolnitev akta glede na utemeljene pobude občanov in drugih potreb občine. Vključuje tudi manjše popravke tekstualnega dela odloka, ki so se izkazali kot potrebne skozi implementacijo OPN. Spremembe se vodi po klasičnem postopku.
 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 
(1)
Uporabi se obstoječe strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo OPN.
 
(2)
Dodatno se izdela:
 
-
analize pobud,
 
-
prikaz stanja prostora,
 
-
vse ostale potrebne strokovne podlage, ki jih določa področna zakonodaja,
 
-
izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD OPN – št. 6 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
 
(3)
Druge strokovne podlage, ki se jih uporabi pri pripravi SD OPN – št. 6:
 
-
Celostna prometna strategija Občine Cerknica, Prometni institut Ljubljana d.o.o. Kolodvorska 11, Ljubljana, junij 2017
 
-
Hidrološko hidravlična analiza Cerkniščice s predlogom ukrepov za izboljšanje poplavne varnosti Cerknice in Dolenje vasi, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., september 2017.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window