Navigacija

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 82-3248/2012, stran 8437 DATUM OBJAVE: 2.11.2012

VELJAVNOST: od 17.11.2012 / UPORABA: od 17.11.2012

RS 82-3248/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 17.11.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.8.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 82/12

Časovnica

Na današnji dan, 4.8.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 17.11.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3248. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US: U-I-51/06, 112/06 – Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB-4, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS-1C, 108/09, 109/09 – Odločba US in 45/10), 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 15. seji dne 18. 10. 2012 sprejel
 

O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ta odlok določa način izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Črenšovci (v nadaljnjem besedilu: javna služba).
 

2. člen

 
S tem odlokom se določajo:
 
1.
organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne službe,
 
2.
vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
 
3.
pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
 
4.
pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
 
5.
viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev javne službe,
 
6.
vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
 
7.
nadzor nad izvajanjem javne službe,
 
8.
kazenske določbe in
 
9.
prehodne ter končne določbe.
 

3. člen

 
Cilji javne službe po tem odloku so:
 
1.
varovanje in ohranjanje okolja,
 
2.
povzročiteljem komunalnih odpadkov omogočati dostop do storitev javne službe,
 
3.
dosegati cilje republiških operativnih programov s področja varstva okolja,
 
4.
zagotavljati ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nastanka,
 
5.
urediti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov tudi za stavbe, v katerih ni prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem ali v počitniški hišici,
 
6.
zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne službe ter javnost o ravnanju s komunalnimi odpadki,
 
7.
zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi odpadki plača njihov povzročitelj,
 
8.
zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi odpadki,
 
9.
določiti obvezna vlaganja v vso opremo in lokacije, ki so potrebne za izvajanje gospodarske javne službe, kar je v pristojnosti izvajalca te službe,
 
10.
določiti obvezna vlaganja v osveščanje občanov glede ravnanja z odpadki, kar je določeno kot obveznost izvajalca.
 
V okviru opravljanja javne službe zbiranja odpadkov se ravnanje s komunalnimi odpadki nanaša na zbiranje odpadkov, ki nastajajo na območju občine kot:
 
1.
odpadki iz podskupine 15 01 (Embalaža – vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek) iz klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke (v nadaljevanju: klasifikacijski seznam),
 
2.
odpadki iz podskupine 20 01 (Ločeno zbrane frakcije, razen 15 01) iz klasifikacijskega seznama, razen odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 99 (Drugi tovrstni odpadki) ter odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 01 (Papir in karton) in 20 01 40 (Kovine) od izvirnih povzročiteljev komunalnih odpadkov iz javnega sektorja in iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene dejavnosti ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja,
 
3.
odpadki iz podskupine 20 02 (Odpadki z vrtov in parkov – vključno z odpadki s pokopališč) iz klasifikacijskega seznama ter
 
4.
odpadki s klasifikacijskima številkama 20 03 01 (Mešani komunalni odpadki) in 20 03 07 (Kosovni odpadki) iz klasifikacijskega seznama.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window