Navigacija

TFL Izobraževanja / Kako napredovati od računovodje do vodje, direktorja financ (CFO)?

 • Izobraževanje

  Kako napredovati od računovodje do vodje, direktorja financ (CFO)?

  • za naročnike na storitve portala TFL je cena izobraževanja 210 EUR + DDV
  • za ostale udeležence je cena 240 EUR + DDV
 • DATUM

  četrtek, 24.10.2019 od 9.00 do 14.45

 • LOKACIJA

  TAX-FIN-LEX d.o.o., Železna cesta 18, Ljubljana

 • Prijava

Kako napredovati od računovodje do vodje, direktorja financ (CFO)?

S čim lahko računovodja razširi oziroma nadgradi svoje znanje in veščine, da bi postal dober finančni direktor?

Obravnavali bomo tematike, ki se vedno pogosteje zahtevajo od računovodje, vednar sodijo bolj v poslovne finance in so domena vodij financ. Teme vključujejo planiranje, napovedovanje in poročanje skozi finančne izkaze vključno s planiranjem denarnih tokov, upravljanje s (finančnimi) tveganji, kako se lotitit ocenjevanja in izbiranja projektov oziroma investicij, poskusili bomo razumeti banke in predstaviti alternativne oblike financiranja, prav tako pa se bomo dotaknili dveh davčnih tematik, transferne cene in raziskave in razvoj.

Predstavili bomo torej vsebine, ki bi morale biti poznane dobremu finančnemu direktorju, ni pa nujno, da jih potrebujejo računovodje, čeprav kot rečeno se v zadnjem času to vedno pogosteje od njih celo pričakuje. Še posebej v malo manjših podjetjih so računovodje lahko pogosto redna tarča, zakaj nekaj ni vedel/a in opozoril/a, podjetje pa je utrpelo neko škodo. Neuki direktorji celo enačijo računovodstvo s financami in od računovodje pričakujejo, da je še finančnik, davčnik, celo pravnik za delovno pravo in še kaj.

Hkrati so to vsebine, ki bi morale zanimati vsakega direktorja podjetja, z željo po boljšem upravljanju. Podjetja se razvijajo in postopno rastejo, tako da se določene potrebe pokažejo šele skozi čas, ko na primer vstopi tuji investitor, ko podjetje pridobiva kredit ali kako drugo financiranje, ali pa preprosto dosežejo velikost, ko jih direktor in računovodja ne moreta več zadostno obvladovati.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN

Seminar je namenjen vsem, ki so žejni znanja financ, torej vsem računovodjem, ki bi želeli ali pa morajo nadgraditi svoje znanje in opravljati še kake druge naloge znotraj finančne funkcije v podjetju oziroma bi radi napredovali v vodjo financ.

Vsebina je prav tako primerna prav za vse, ki niso v funkciji računovodij oziroma finančnikov, morajo pa poznati te vsebine za dobro upravljanje podjetja. S tem so mišljeni predvsem družbeniki in poslovodstvo, ki bi želeli razumeti tudi finančni del poslovanja podjetja in tako bolje upravljali z njim. Dotaknili se bomo predvsem tematik kot so planiranje, spremljanje poslovanja, finančnih tveganj in razumevanje bank.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Vpogled v ključne vsebine za dobrega vodjo financ
 • Praktičen prikaz orodij za planiranje, poročanje in spremljavo
 • Obravnava dveh zahtevnih davčnih področij
 • Približati se razmišljanju bank in drugih financerjev
 • Napotki za ocenjevanje in izbiranje projektov oziroma investicij

PROGRAM

8.45 – 9.00
Registracija
9.00 – 10.45
Luka Kumer
Primerjava obsega dela finančnega direktorja, računovodje, finančnega kontrolerja
 • Obseg dela računovodje, kontrolerja, CFO-ja ter pregled tipičnega življenjskega cikla, kjer v podjetju nastane potreba po angažmaju le-teh.
 • Kakšne so lahko težave podjetja, če pravočasno ne angažira kateregakoli izmed teh strokovnjakov?
Barbara Kolenc
Planiranje, napovedovanje in poročanje
 • Finančno planiranje (budgeting) predstavlja eno izmed bistvenih orodij pri prioritetiziranju in načrtovanju obratnega kapitala.
 • Predstavljeni bodo bistveni aspekti finančnega planiranja, in sicer ocenjevanje bodočih prihodkov in odhodkov, pričakovanih denarnih tokov, pričakovanega razdolževanja, razliko med planom in napovedjo (forecast), itd.
 • Predstavljena bo primerjava plana in dejanskih rezultatov kot enega izmed bistvenih načinov spremljanja v podjetju, prav tako bo na praktičnem primeru predstavljen primer poročanja lastnikom.
Planiranja denarnega toka (Cashflow planning)
 • Za večino manjših in srednjevelikih podjetij je najpomebnejše planiranje denarnega toka! Edino denar je dejstvo, prihodki so ocena.
 • V tem delu bodo predstavljene ključne prednosti planiranja denarnega toka in nato tehnike planiranja denarnega toka s predstavitvijo praktičnega primera.
10.45 – 11.00
Krajši odmor
11.00 – 12.15
Luka Kumer
Upravljanje s (finančnimi) tveganji, vključno z negotovostjo pri ocenah DT, budgetov, planov, pričakovanj pri investicijah
 • Na točnost napovedi finančne prihodnosti podjetja vplivajo finančna tveganja in ta na koncu vplivajo na uspešnost oziroma na neuspešnost posameznega podjetja.
 • CFO mora biti sposoben prepoznati tveganja, jih ovrednotiti in jih zmanjšati na sprejemljivo raven.
Ocenjevanje in izbiranje projektov oziroma investicij
 • Izbira najustreznejšega in najdonosnejšega načina investiranja sredstev podjetja je ena izmed najpomembnejših nalog finančnega direktorja.
 • Predstavljen bo proces presoje kam/ v kateri projekt naj podjejte investira. Spoznali se bomo z običajnimi tehnikami in najpogostejšimi dilemami.
12.15 – 12.45
Odmor s pogostitvijo
12.45 – 13.45
Andrej Koprivec
Financiranje v konjunkturi in recesiji ter zakaj banke prenehajo financirati
 • V obdobjih konjunkture se zdi da financiranja ni nikoli težko dobiti, ko pride do ponovne recesije pa banke začno omejevati kreditiranje in reprogrami ter refinanciranja postanejo zahtevni procesi, ki dušijo delovanje podjetij.
 • Predstavljeno bo odločanje bank, kaj spremljajo pri podjetjih ter kako se pripraviti na komunikacijo z bankami v prihajajoči recesiji, saj vsi napovedujejo, da je tik pred vrati.
Druge oblike financiranja, poleg bančnih kreditov
 • Predstavljene bodo nebančne oblike financiranja, ki jih pogosto podjetja spregledajo ali pa se jim zdijo predraga.
 • Na kratko bo predstavljen potek ter kako (ne)zahtevna je kotacija SME podjetja na borzi.
 • Faktoring in borza terjatev bosta predstavljena z vidika možnosti financiranja obratnega kapitala.
13.45 – 14.00
Krajši odmor
14.00 – 14.45
Miha Svetek
Davčni izzivi: Transferne cene, R&R (davčni aspekti)
 • Predstavljene bodo osnove glede transfernih cen, predvsem ključne napake, ki jih delajo podjetja, preteče kazni v primeru neupoštevanja pravil in pa na kratko kako se jih sploh lotimo (izračunavamo, dokumentiramo).
 • Druga najbolj pogosta tematika vsako leto je kaj lahko podjetje uvrsti med R&R olajšavo in si s tem zniža davčno osnovo. Preleteli bomo pravila nato pa predstavili nekaj praktičnih primerov, kaj gre skozi sito FURSA in kaj ne.

KDO BO Z VAMI

Barbara Kolenc

Barbara Kolenc

FCCA, CFA je pooblaščena revizorka pri združenju pooblaščenih računovodij (AssociationofCertifiedCharteredAccountants ali ACCA), pridobila pa je tudi naziv preizkušeni finančni analitik pri Chartered Financial Analysts Institute v ZDA. Barbara je direktor in partner v svetovalnem podjetju 68FIN d.o.o., kjer se ukvarja s svetovanjem na področju poslovnega in finančnega načrtovanja, upravljanja družb, upravljanja tveganj, korporativnih financ in podjetništva. Med drugim deluje kot t.i. »virtualni CFO« v nekaj podjetjih. Pred tem je kariero gradila najprej v svetovalni družbi Ernst & Young na področju transakcijskega svetovanja, svetovanja glede finančnega prestrukturiranja, kot tudi na področju revidiranja finančnih družb. Za tem je opravljala funkcijo Vodje Financ (CFO) vskupini Salviol, ki se ukvarja z implementacijo kompleksnih IT rešitev na področju preprečevanja prevar.

Luka Kumer

Luka Kumer

FCCA je pooblaščeni revizor, trenutno zaposlen kot CFO v mednarodni družbi Httpool, ki je na področju internetnega oglaševanja prisotna na 22 trgih po svetu, ter partner v družbi 68FIN d.o.o., kjer pokriva področja računovodskega poročanja, upravljanje s tveganji in korporativne finance. Pred tem je deloval kot manager in pooblaščeni revizor v družbah Ernst & Young in Deloitte, nadaljeval pa kot pomočnik direktorja na Agenciji za javni nadzor nad revidiranjem, kjer je opravljal nadzor nad kakovostjo revizij. Kot pogodbeni izvajalec je več let sodeloval z Agencijo za trg vrednostnih papirjev na področju nadzora nad finančnim poročanjem.

Andrej Koprivec

Andrej Koprivec

FCCA, CFA, je partner v družbi 68FIN d.o.o., kjer se ukvarja s svetovanjem na področjih, združitev in prevzemov, finančnega in operativnega prestrukturiranja ter korporativnih financah. Kariero je začel kot revizor v Ernst&Young, jo nadaljeval pri PricewaterhouseCoopers, postal pooblaščen revizor, zatem pa prestopil na področje korporativnih financ, transakcij s podjetji ter širšega finančnega svetovanja z družbo Deloitte. Leta 2013 je Andrej postal del mednarodne mreže strokovnjakov za finančna in poslovna prestrukturiranja. Kot član upravnega odbora je z ekipo uspešno izpeljal postopke prisilne poravnave in prestrukturiranja skupine Avtotehna ter sodeloval še pri drugih projektih operativnega in finančnega prestrukturiranja največji med njimi je bila skupina Cimos. Andrej je diplomiral leta 2004 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, za tem je pridobil naziv pooblaščenega revizorja pri združenju pooblaščenih računovodij ACCA v VB leta 2009 ter pri Slovenskem inštitutu za revizijo leta 2010. Leta 2011 je pridobil še naziv preizkušenega finančnega analitika pri Chartered Financial Analysts Institute v ZDA.

mag. Miha Svetek

mag. Miha Svetek

Direktor financ in računovodstva v uspešnem slovenskem »fintech« podjetju, ki je del mednarodne finančne skupine. Kariero je začel kot davčni svetovalec v multinacionalki Ernst&Young, kjer se je v osmih letih srečal s številnimi izzivi na področju mednarodne obdavčitve. Bil je vodja oddelka za posredne davke, vodil je davčne skrbne preglede in svetoval strankam na področju DDPO, DDV, transfernih cen ter davčnih inšpekcijskih pregledov. Svoje znanje in izkušnje kot gost iz prakse deli tudi pri različnih predmetih na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Miha je leta 2008 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, leta 2013 pa pridobil naziv magister znanosti na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Prijava

Vljudno vabljeni!

Tax-Fin-Lex d.o.o.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window