Navigacija
Portal TFL

Revija Denar - številka 472, letnik 2017

Revija Denar
Strokovna revija o davkih
Davčno izobraževalni inštitut

Želite dostop do člankov revije?

Brezplačna registracija
mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

24 ur

Tomaž KURALT, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tomaž KURALT, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Obdavčitev na podlagi statistike

O davku od nenapovedanih dohodkov je bilo napisanih že veliko člankov. Tematika je zanimiva tako s praktičnega kakor s teoretičnega vidika. Pred leti sem natančno proučil davčni inšpekcijski nadzor davka od nenapovedanih dohodkov in ugotovil, da so si nadzori nadvse podobni. Finančna uprava ima zelo predvidljiv postopek nadzora, zavezanci za davek pa skoraj identična pojasnila glede izvora dohodkov oziroma premoženja. Tedaj ni bilo slutiti, da bo projekt pripeljal do takega absurda, po katerem bodo zavezanci za davek obdavčeni na podlagi podatkov Statističnega urada RS.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Izgube televizij

V začetku maja je AJPES na svoji spletni strani objavil letna poročila poslovnih subjektov, kar je bila spet priložnost za nekatere medije, da so brskali po zasebnosti izbranih posameznikov. Res je, da so letna poročila javno objavljena, toda pri tolmačenju letnih poročil je treba izhajati iz več dejavnikov, to pa je vrsta dejavnosti, število zaposlenih, višina plač, stroški storitev in podobno. Glede na to, da mediji praviloma ne poročajo o lastnih letnih poročilih, vam predstavljamo kratko analizo letnih poročil RTV Slovenija, Pro plus (POP TV in KANAL A) in Antenna TV SL (Planet TV).

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

mag. Ivan SIMIČ, davčni svetovalec, Simič & partnerji d.o.o.

Je Mandarić oškodoval Olimpijo?

8. maja 2017 je bil na komercialni televiziji POP TV objavljen prispevek novinarke Nike Kunaver z naslovom Kako je Mandarić postal večinski lastnik Olimpije za le en evro? Po objavi tega prispevka so me nekateri spraševali, kako je to mogoče, ali je to ustrezna kupnina in če vidim kakršne koli davčne posledice tega nakupa.

Tanja KALTNEKAR, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Tanja KALTNEKAR, vodja davčnega oddelka, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Dohodnina in odkup terjatev

Ali je razlika, ki jo ustvari fizična oseba z unovčeno terjatvijo, ki jo je predhodno odkupila z nekim diskontom oziroma po nižji ceni od nominalne vrednosti, obdavčena ali ne? Praksa kaže, da nekateri še vedno menijo, da tak dohodek ni obdavčen. Menim, da je tovrstno stališče napačno. Omenjeni dohodek se skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obravnava v poglavju Obresti in posledično je mogoče zaključiti, da je ustvarjena pozitivna razlika obdavčena enako kot obresti.

Rosana DRAŽNIK, univ. dipl. kom., davčna svetovalka, Leitner + Leitner d. o. o.

Rosana DRAŽNIK, univ. dipl. kom., davčna svetovalka, Leitner + Leitner d. o. o.

ABC o trošarinah

Trošarine so oblika posrednega davka, ki predstavlja pomembno kategorijo prihodkov za proračun. V Sloveniji je bil trošarinski sistem uveden skupaj z davkom na dodano vrednost. Oba sta se začela uporabljati s 1. julija 1999. S pobiranjem trošarin naj bi se poleg fiskalnih ciljev zasledovali tudi nefiskalni – zmanjšanje porabe izdelkov, ki so škodljivi ljudem, saj imajo trošarine pomemben vpliv na ceno teh izdelkov. To lahko porabniki opazimo tudi pri gorivu, kjer lahko vsaka dva tedna v medijih spremljamo spremembe drobnoprodajnih cen, na katere ima velik vpliv tudi trošarina.

mag. Tamara PREZELJ, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

mag. Tamara PREZELJ, mag. pravnih znanosti, direktor, Hermiona d.o.o., Vrhnika

Oprostitev zdravstvenih storitev - 1.del

Zakon o DDV v 1. in 2. točki prvega odstavka 42. člena določa oprostitve za zdravstvene storitve. Finančna uprava RS je nedavno objavila pojasnilo DDV-obravnava zdravstvenih storitev, št. 4230-193/2017-1, z dne 24. marca 2017, iz katerega izhaja, da niso vse zdravstvene storitve nujno in vedno oproščene plačila DDV. Tako stališče je marsikoga presenetilo, saj je do zdaj med zavezanci veljalo, da se DDV na storitve, opravljene v okviru zdravstvene dejavnosti, ne plačuje. Pojasnilo ni posledica nikakršne spremembe zakonodaje in tudi ne pomeni odstopa od dosedanjih stališč, gre zgolj za to, da se je FURS očitno namenil – tako kot pred leti pri zobozdravnikih – preveriti poslovanje tega sektorja. Menimo, da DDV pri tem ne bo njihov niti edini niti ključni cilj.

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Milka Piljić, Simič & partnerji d.o.o., Ljubljana

Davčne novosti

Novice maj 2017

Petra MLAKAR, davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o., Ljubljana

Petra MLAKAR, davčna svetovalka, Modri nasvet d.o.o., Ljubljana

Obdavčitev bonitet

Spoštovane bralke in spoštovani bralci, našo revijo Denar bomo osvežili z novo rubriko, ki bo namenjena izključno za vas. Zavedamo se, da se pri davčnem poslovanju nenehno pojavljajo vprašanja, dileme …, ki potrebujejo takojšnjo rešitev, ali je lahko ta rešitev podana v določenem času. Naša rubrika prvim, torej zahtevam po hitrih dogovorih, ne bo služila, namenjena je problemom, ki ne zahtevajo takojšnje rešitve. Pošljite nam svoja vprašanja, dileme, s katerimi se srečujete na davčnem področju, in mi se bomo potrudili, da bomo vaš problem obravnavali v čim krajšem času. Pošljite nam vprašanja čim bolj jasno zapisana, dodajte kontaktne podatke, ki bodo namenjeni izključno za morebitno dodatno razpravo, mi pa bomo na tem mestu podali naš pogled na vaš problem.

mag. Irena PRODAN, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

mag. Irena PRODAN, višja svetovalka za javna naročila v občinski upravi Občine Izola

Dodatni instrumenti finančnih zavarovanj

Od ponudnikov oziroma izvajalcev v postopkih javnega naročanja lahko naročniki zahtevajo predložitev ustreznih finančnih zavarovanj za izpolnitev obveznosti skladno z njihovimi zahtevami. V Uredbi o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (v nadaljevanju uredba) so določene vrste in instrumenti finančnih zavarovanj v postopkih javnega naročanja in njihova višina ter trajanje. Neprimerna finančna zavarovanja povečajo tveganje za slabo izvedbo javnega naročila s strani izvajalcev, na drugi strani pa zaostrene zahteve glede finančnih zavarovanj bremenijo ponudnike in zmanjšujejo njihovo konkurenčnost, kar negativno vpliva na ekonomičnost javnega naročanja (Jus, 2015).

Majda Potokar

Majda Potokar

Javno naročanje inovativnih rešitev

Inovacije so na splošno pomemben dejavnik doseganja trajnostne gospodarske rasti ter ohranjanja in rasti delovnih mest, zato je EU prepoznala pomen njihovega potenciala tudi v javnem sektorju, saj kupna moč javnega sektorja pomembno vpliva na ekonomsko rast, nova delovna mesta, konkurenčnost in vsesplošno socialno blaginjo.

mag. Eva Langeršek, Ana Strmšnik mag. Eva Langeršek, Ana Strmšnik

mag. Eva Langeršek, Ana Strmšnik

Čezmejno opravljanje storitev

Zaradi implementiranja zakonodaje EU, koordinacije sistemov socialne varnosti in preprečevanja zlorab instituta napotitve ter kršenja pravic napotenih delavcev se v Sloveniji 1. januarja 2018 obetajo neizogibne spremembe na področju čezmejnega izvajanja storitev. Prispevek obravnava oris pravnega položaja napotenih delavcev danes in jutri ter daje vpogled v dilemo glede razlikovanja med službeno potjo in napotitvijo.

mag. Sašo STANOVNIK, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

mag. Sašo STANOVNIK, vodja oddelka analiz, ALTA Invest d.d., Ljubljana

Borzni odsev gospodarskih gibanj

Na tujih trgih se je aprila večinoma nadaljevalo cincanje, nekaj pospeška je bilo zaznati le po prvem krogu francoskih predsedniških volitev, saj sta v drugi krog prišla Le Penova in Macron. Ker se je za slednjega začelo špekulirati, da bo končni zmagovalec, so bili trgi tako malce bolj pomirjeni o pozitivnem končnem razpletu te politične zgodbe.

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Koristne informacije

Pri vsakodnevnem delu se srečujemo s potrebo po poznavanju zneskov raznih dohodninskih olajšav, poznavanju mesečne in letne dohodninske lestvice.

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

mag. Ivan SIMIČ, odgovorni urednik

Obrestna mera

Pri vsakodnevnem delu se srečujemo s potrebo po poznavanju obrestne mere na posojila med povezanimi osebami na podlagi pravilnika o priznani obrestni meri.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window